Innehåll

Balans nr 2 2012

Noteringar: Ny europeisk organisation för e-fakturering

EU-kommissionen vill att e-fakturering ska vara gällande praxis före 2020. Nu har en bransch-organisation bildats för att stötta initiativet.

En övergång från pappersfakturor till e-fakturor skulle kunna ge besparingar på cirka 240 miljarder euro under en sexårsperiod. Det menar EU-kommissionen som tagit initiativet till ”En digital agenda för Europa” vars mål är att göra elektronisk fakturering till gällande praxis före 2020.

I syfte att stötta EU-kommissionens initiativ har branschorganisationen European E-invoicing Service Providers Association (EESPA) bildats.

– E-fakturering är ett otroligt starkt verktyg i den nuvarande ekonomin. Det gör det möjligt för organisationer att styra omkostnader, stärka relationerna till leverantörer och förbättra sina processer. Europa har behov av att bli förenade av gemensamma regler och gemensamma handelsöverenskommelser, säger föreningens ordförande Esa Tihilä i ett pressmeddelande.

EESPA kommer att stötta EU-kommissionens mål om ett digitalt Europa främst genom att främja interoperabilitet mellan operatörer, rekommendera och stödja en bred användning av e-fakturering, engagera sig i den offentliga politiska debatten samt visa på goda exempel inom branscher och regioner.

Charlotta Danielsson

Fotnot: I Balans nr 10/2011 finns en artikel om EU-kommissionens nya faktureringsdirektiv och de konsekvenser det för med sig för e-fakturering i Europa.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%