Innehåll

Balans nr 2 2012

Noteringar: Få förberedda för nya regler

Om knappt ett år börjar det amerikanska regelverket FATCA gälla. Reglerna påverkar svenska finansbolag, men få känner till vad de innebär.

Under 2010 infördes ett nytt regelverk i usa. Regelverket är ett led i arbetet att motverka amerikansk skatteflykt och att kartlägga innehav och transaktioner hos amerikanska medborgare och andra som är skattskyldiga i usa. Regelverket, som gäller från 1 januari 2013, ger det amerikanska skatteverket irs möjlighet att driva in skatter från utlandet.

Regelverket är avsett att tvinga utländska finansiella institut, så kallade FFI, och andra berörda bolag att lämna information om sina amerikanska kontohavare och ägare.

– Om inte de utländska finansiella institutionerna samtycker till detta kommer 30 procents skatt att kvarhållas på utbetalningar från till exempel räntor, utdelningar och vinster från usa till den aktuella finansiella institutionen, säger Steven Robertson, senior manager på KPMG.

En rapport från PwC visar att mer än 40 procent av de svenska finansbolagen saknar kännedom om vad reglerna innebär.

– FATCA är ett omfattande regelverk som kräver många nya administrativa rutiner. Det handlar inte bara om att identifiera amerikanska kunder och konton, utan även att följa kundernas transaktionsled för att utvärdera vilka betalningar som faller under fatca-reglerna, säger Stefan Carlsson, ansvarig för fatca på PwC i Sverige.

Primärt är det bolag som klassificeras som FFI:s som påverkas av FATCA, exempelvis banker och fonder.

– Oavsett om bolagen väljer att rapportera amerikanska personer till IRS, eller om de väljer att låta bli, och därmed få en skatt på 30 procent påverkas de, säger Steven Robertson.

Charlotta Danielsson

Fotnot: FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%