Innehåll

Balans nr 2 2012

Attraktivt för unga att bli auktoriserad skatterådgivare

Titeln ”auktoriserad skatterådgivare Far” ökar attraktionskraften i yrket. Sevim Güven och Henrik Hedberg vet av egen erfarenhet att den yngre generationen sneglar såväl utomlands som på andra branscher när den planerar sin karriär.

Henrik Hedberg från Grant Thornton har just fått sina nya visitkort med titeln ”auktoriserad skatterådgivare Far”. Güven Sevim, Deloitte, väntar fortfarande på sina, men säger att det är på gång. Däremot ser hon att auktorisationen redan fått viss effekt.

– Det finns en efterfrågan på auktorisationen bland yngre medarbetare och hos myndigheter. Inom kort tror jag också att detta kommer att vara efterfrågat av kunderna, säger hon.

När auktorisationen sjösattes i juli blev de skatterådgivare som redan var medlemmar i Far per automatik auktoriserade. Nästa kull kommer att genomgå en examinationsprocess som kan jämföras med den som gäller för advokater eller revisorer. Först och främst måste den blivande auktoriserade skatterådgivaren skaffa sig sammanlagt fem års arbetslivserfarenhet. Sevim Güven och Henrik Hedberg berättar att deras yngre kollegor har siktet inställt på att bli auktoriserade.

– Det är attraktivt att få en titel, säger Henrik Hedberg och jämför med hur det är i Tyskland där man måste vara ”Steuerberater” för att kunna arbeta som skatterådgivare.

Sevim Güven har bott och arbetat två och ett halvt år i England och sett hur hårt kollegorna slet för att blir Certified Tax Advisor, CTA.

– Visst har skattesektionen sneglat på andra europeiska länder, när de tagit fram auktorisationen, säger Henrik Hedberg.

Tillsammans med ytterligare sju personer ingår Sevim Güven och Henrik Hedberg i Skattesektionens så kallade framtidsgrupp. Gruppen kommer att ha en viktig roll i arbetet med att marknadsföra auktorisationen.

– Marknadsföringen ska inte bara ske utåt mot kunder och myndigheter utan det är lika viktigt att vi pratar om det här inåt och att byråerna tar med auktorisationen i medarbetarnas utvecklingsplaner. Det ska vara en naturlig del av utvecklingen, säger Sevim Güven.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...