Innehåll

Balans nr 3 2012

Ledare: Fortfarande få kvinnor i toppen

Det är glest bland kvinnorna i toppen på de största revisionsbyråerna. Balans årliga jämställdhetsundersökning visar visserligen att utvecklingen går framåt, men i snigelfart. Från 15,9 procent kvinnliga delägare 2010 till 16,4 procent 2011.

Tittar man på revisions- och rådgivningsbranschen som helhet är dock kvinnorna i majoritet. Allra högst andel kvinnor finns bland redovisningskonsulterna. Även revisorsyrket är på god väg att bli ett kvinnodominerat yrke. Enligt Revisorsnämndens statistik är andelen kvinnor bland auktoriserade och godkända revisorer högre ju längre ner i åldrarna man går.

Samtliga större byråer som Balans har talat med betonar att frågan om en ökad andel kvinnor bland delägarna är en viktig fråga. Längst går PwC som har satt upp som mål att 50 procent av delägarna ska vara kvinnor år 2015. Så kanske finns det hopp, trots allt.

Viljan kan ju som bekant försätta berg. Men för att gå från 17,4 till 50 procent på tre år krävs en accelerationstakt som till och med skulle få Michael Schumacher att blekna.

Läs artikeln om jämställdhet på sidan 7.

En annan utmaning är att säkra återväxten i branschen. Sammantaget räknar de revisionsbyråer som Balans har talat med att rekrytera runt 1.000 personer under året. Det gäller alltså att övertyga potentiella medarbetare om att det är här möjligheterna finns. En viktig del i detta arbete är studentrelationer och flera revisionsbyråer arbetar aktivt för att knyta kontakter med studenter och profilerar sig gärna vid olika typer av studentevent.

Läs om rekryteringen till branschen på sidan 9.

En kvinna som har gått sin egen väg och skapat sitt eget varumärke är retorikkonsulten Elaine Eksvärd. Hennes budskap är: ”Genom att argumentera rätt kan du få en person att förstå att det du vill också är det bästa för honom eller henne.”

Läs om Elaine Eksvärd och hur du snackar dig till affärerna på sidan 14.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%