Innehåll

Balans nr 3 2012

Noteringar: Viktigt veta hur dokumentation ska hanteras

Revisorer och redovisningskonsulter måste spara sin egen dokumentation i tio år. Men när det gäller ett företags bokföringsmaterial finns en möjlighet att endast bevara det i sju år.

– Vi rekommenderar dock inte att man generellt utnyttjar möjligheten, säger Fredrik Nydén, föreningsjurist på FAR.

För drygt ett år sedan, 1 januari 2011, trädde en ny lag i kraft. I och med det behöver bokföringsmaterial bara bevaras i sju år i stället för tio år. Det handlar bland annat om räkenskapsinformation som verifikationer och liknande.

Nu har de nya reglerna gällt i ett år men det råder fortfarande en del osäkerhet om vilka som egentligen berörs. Fredrik Nydén betonar att när det gäller revisorer och redovisningskonsulter är de alltid skyldiga att spara sin egen dokumentation i tio år.

– Bestämmelserna som rör revisorerna och redovisningskonsulternas dokumentation regleras av Revisorsnämnden och i Reko, och där gäller fortfarande tio år. Det har inte förändrats. Det är bara tiden som bokföringsmaterialet måste bevaras som kortats till sju år, säger han.

Fredrik Nydén rekommenderar dock att man ändå sparar allting i minst tio år, eftersom preskriptionstiden för de flesta fordringar fortfarande är tio år.

– Får man ett betalningskrav på sig efter åtta år och ska bevisa att man har betalat är det bra att ha kvar kvittot, säger han.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%