Innehåll

Balans nr 3 2012

Noteringar: Tusen nya jobb i revisions- och rådgivningsbranschen

Cirka tusen nya jobb skapas inom revisions- och rådgivningsbranschen i år. Konkurrensen om arbetskraften är hård, och studentrelationer är avgörande.

– Event som Ekonomernas dagar bidrar med inspiration inför arbetslivet, säger Moa Larsson, projektledare för Ekonomernas dagar.

Studenterna är framtidens arbetskraft och därmed viktiga för arbetsgivarna. De stora revisionsbyråerna profilerar sig därför gärna i samband med olika typer av studentevents.

– Vi får framför allt en bra möjlighet att visa upp oss som potentiell arbetsgivare och kan beskriva våra verksamhetsområden och de utvecklingsmöjligheter som finns inom PwC. Samtidigt får vi chansen att interagera med morgondagens arbetskraft och ta del av hur de ser på sin egen framtida utveckling, säger Petra Stergel, personalchef på PwC.

I år ser PwC ett behov av cirka 500 nya medarbetare, med en jämn fördelning av junior och senior kompetens. Rekryteringsbehoven finns inom samtliga områden och merparten av de nyanställda är studenter. Samma sak är det för de övriga byråerna inom Big 4. På Deloitte konstaterar HR-chefen Anna Pontén att 70 procent av rekryteringarna handlar om nyexaminerade studenter.

– Av vår studentrekrytering står revisorsassistenter för den absoluta merparten i hela landet, säger hon.

Ernst & Young räknar med att anställa 250 personer i år, och Lena Droh, rekryteringsansvarig, säger att event på skolor är viktiga.

– Det är en bra chans för studenterna att få en bild av oss som arbetsgivare och vi får möjlighet att träffa studenterna på deras arena, säger hon.

Ulrika Westin, kommunikationsdirektör på KPMG, berättar att man i år kommer att anställa mellan 100 och 150 personer och framhåller att relationerna med studenterna är speciellt viktiga då branschen är relativt odifferentierad och erbjudandena snarlika.

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet ordnar årligen Ekonomernas dagar. Utöver en mässa, där studenter och företag får möjlighet att mötas, arrangeras flera andra event.

– Veckan före mässan hade vi ED Academy. Företaget får komma till oss och leverera ”studentnytta”, exempelvis att man arbetar med olika caselösningar, man får hjälp med att uppdatera sitt cv och träna på intervjusituationer. Om revisions- och rådgivningsbranschen ska lyckas attrahera de bästa gäller det att synas. Syns man inte finns man inte, säger Moa Larsson som är projektledare för Ekonomernas dagar.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%