Balans nr 3 2012

5 frågor – om bankkonkurser

Julie Galbo är biträdande chef för ”Finanstilsynet” i Danmark – det enda landet i Europa som har låtit långivarna ta notan när en bank gått omkull. I februari besökte hon Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) i Stockholm.

1 För ett år sedan tog ni det kontroversiella beslutet att låta Amagerbanken gå omkull, varför?

– Att driva en bank innebär att ta risker. Det är inte rimligt att staten ska ta över de riskerna. Den danska ståndpunkten är att bankerna själva ska ta ansvar, samtidigt som konsumenterna skyddas. Vi menar att det är upp till investerarna att göra sin due diligence när de placerar kapital i en bank likaväl som när de köper andelar i ett tillverkningsföretag. Men för att skydda vanliga sparare har vi en statlig insättningsgaranti på 100.000 euro.

2 Hur var omvärldens reaktioner?

– Det blev en förstasidesnyhet i Financial Times. Det var ju första gången på överskådlig tid som investerare och sparare hade fått ta förluster för att en bank kommit på obestånd. Det var väldigt kontroversiellt, men i grunden är det inte Finanstilsynets beslut utan de danska lagstiftarnas. Efter finanskrisen hade vi en debatt i Danmark, för vanliga skattebetalare verkade det inte rättvist att de som tidigare tjänat mycket pengar plötsligt skulle få hjälp av staten.

3 Varför är Danmark ensamt om att tillämpa det du kallar ”sunt förnuft”?

– Det innebär stora konsekvenser för den reala ekonomin när man låter banker gå i konkurs. Därför är det viktigt att hitta en balans. I länder med några få väldigt stora banker är det svårare. Det är viktigt att man ser till att det finns andra banker med sund riskprofil, som kan ta över affären och låna ut pengar till företagen, men ingen har sagt att alla som vill ha ett lån ska få ett lån.

4 Du har bråkat mycket med revisorer, varför?

– Vi trodde att revisorerna skulle vara våra kritiska vänner, men vi har ägnat mycket tid åt att bråka med revisorer i samband med att vi har stängt banker. Mitt intryck är att de ofta tar sin kunds parti, även om deras legala uppgift är att vara allmänhetens vakthundar. Av de 12 banker jag varit med om att stänga är det bara en gång som varningen har kommit från revisorn.

5 Klarar danska banker konkurrensen med en så sträng stat?

– Det är såklart lätt för investerare att välja bort Danmark, till förmån för andra länder där staten står som garant för bankerna. Därför är det viktigt att vi får gemensamma regler i EU och vi skulle gärna se att EU väljer den danska modellen. Men även om det inte blir så har vi gjort det rätta, helt enkelt eftersom alternativet hade varit att fortsätta att uppmuntra ett felaktigt beteende.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%