Innehåll

Balans nr 3 2012

Noteringar: Svårt för unga svenska företag att bli lönsamma

Svenska företag yngre än tio år har svårt att nå lönsamhet.

– Det är förvånande att så stor del av vinsten ligger hos äldre företag, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Företag som är yngre än tio år står för 47 procent av antalet företag i Sverige. Men det är de äldre bolagen som gör vinsterna. Bolag som är äldre än 20 år står för 78 procent av den rena vinsten av alla aktiebolag, men enbart hälften av förädlingsvärdet. Det visar en rapport framtagen av Grufman Reje på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Eftersom det är mer lönsamt att investera i äldre bolag är det svårt för nya företag att få tillgång till kapital. Stefan Fölster konstaterar att det drabbar Sveriges företagsklimat.

– Studier visar att ett bra företagsklimat inte bara ökar företagande och sysselsättning allmänt, utan har särskilt positiva effekter för sysselsättning bland utomeuropeiska invandrare, ungdomar, funktionsnedsatta och andra som har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Stefan Fölster.

Svenskt Näringsliv tolkar rapporten som att olika etableringssvårigheter begränsar lönsamheten i yngre företag. Ett exempel är skatteregler som gör kapital dyrare för nya företag än för gamla.

– Det skulle kunna vara betydligt enklare att driva företag. Exempelvis tvingas yngre, mindre företag i dag hantera nästan samma byråkrati som de stora, säger Stefan Fölster.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%