Innehåll

Balans nr 3 2012

Noteringar: Skärpta regler för revisorer i finansiella företag

Nu skärps reglerna för revisorer i finansiella företag. Om finansmarknadsminister Peter Norman får som han vill börjar reglerna gälla 1 november i år.

Kravet på rotation av ansvarig revisor i börsbolag utökas till att omfatta alla revisorer i alla finansiella företag. I dessa företag ska styrelsen som regel ha ett revisionsutskott. När det gäller att ta beslut om företaget får anlita revisorn för andra tjänster än revisionstjänster, ska styrelsen lyssna på rekommendationen från revisionsutskottet innan den fattar beslut.

Det är förslagen i den promemoria som finansdepartementet nu skickar ut på remiss, och som syftar till att stärka revisorns oberoende och utjämna vissa skillnader mellan reglerna för revision av börsföretag och revision av finansiella företag.

– Vi vet hur viktigt det är att säkra ordning och reda inom den finansiella sektorn och här spelar revisorn en nyckelroll, säger Peter Norman.

FARs generalsekreterare Dan Brännström tycker att det är utmärkt att alla pusselbitar nu kommer på plats.

– FAR beslutade i januari om ny licensiering av revisorer i finansiella företag och om hur revisorn ska rapportera till Finansinspektionen (FI), men den stora pusselbiten är den nya rekommendationen för revision i finansiella företag. Nu väntar vi på FIs synpunkter på vårt utkast, säger han.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%