Innehåll

Balans nr 3 2012

FAR ska hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle

FARs nya vision ”Steget före – när förtroende räknas” tvingar organisationen att vara proaktiv. Uppdraget är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle.

FARs styrelse har fattat beslut om en ny vision för FAR. Branschorganisationen ska nu vara mer proaktiv och i än högre grad påverka omvärld och regelutveckling.

– Vi ska fortfarande vara bäst på medlemsnytta, men nu har vi ett utifrån- och in-perspektiv där uppdraget blir att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle, säger FARs ordförande Anders Bäckström.

Visionen att hela tiden vara steget före vittnar om en vilja att ligga i framkant och vara först på bollen. Nu ligger utmaningen i att det hela inte ska stanna vid tjusiga ord utan omvandlas till verklighet.

– Den nya visionen ger energi och riktning. Visionen lockar oss framåt och kommer helt klart att förändra FAR, säger FARs generalsekreterare Dan Brännström.

Han konstaterar att branschen även på det internationella planet måste bli mer proaktiv.

– Om den globala branschen hade varit steget före hade många av förslagen i EUs revisionspaket aldrig kommit upp. Men om vi ställer sådana krav på andra måste vi själva vara proaktiva, säger Dan Brännström.

I praktiken handlar det om att branschorganisationen precis som tidigare ska fortsätta att vara en remissinstans, men man vill gå ett steg längre än så. FAR ska påverka tidigt och vara en röst som gör sig hörd redan innan en fråga har kommit så långt att ett förslag är ute på remiss.

– Vi ska svara på frågan redan innan den ställs och vara en lobbyorganisation att räkna med, säger Anders Bäckström.

Samtidigt som den nya visionen blir levande tydliggörs också branschorganisationens värdegrund. Det görs genom att bokstäverna i FAR kopplas till värdegrunden: Förtroende, Ansvar, Relevans. En värdegrund som är lätt att relatera till revisions- och rådgivningsbranschen.

– Den nya visionen och det nya uppdraget är liksom värdegrunden inga floskler. Vi ska göra det här, säger Dan Brännström.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%