Innehåll

Balans nr 4 2012

Noteringar: EU hotar med kvoteringslag

EU hotar med en lag om kvotering för att få börsbolagen att öka andelen kvinnor i styrelserna. Nu går börsjättarna samman för att mota kvoteringslagen och menar att kvotering är ett ingrepp i äganderätten.

EU har som mål att få börsbolagen att öka andelen kvinnor i styrelserna till 30 procent 2015 och till 40 procent 2020. I dag är andelen kvinnor i företagsstyrelserna bara 13,7 procent. EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att identifiera möjliga åtgärder på EU-nivå och vill bland annat ha svar på frågan om det verkligen räcker med självreglering. Kommissionären Viviane Reding utesluter inte att EU lagstiftar om kvotering.

Utspelet om en eventuell lagstiftning har fått börsjättarna att reagera. I Sverige har ett 30-tal stora industriföretag gått samman i en satsning på att öka kvinnorepresentationen i bolagsstyrelserna. Tankesmedjan Liberalerna menar att kvotering är ett ingrepp i äganderätten och att bolagen därför själva måste visa prov på förslag som ändrar de rådande förhållandena i styrelserummen.

Viviane Reding konstaterar dock att det är en gemensam utmaning för Europas ekonomi att krossa glastaket för kvinnor i bolagsstyrelserna, och poängterar att man inte har råd att slösa bort kvinnliga talanger.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%