Innehåll

Balans nr 4 2012

Samverkan lockar till masterutbildning

Masterprogrammet i redovisning, revision och företagsanalys i Uppsala och Stockholm har funnits sedan 2009 och förra året gick första kullen studenter ut.

Utbildningen har blivit populär under den korta tid den har funnits, och i dag har man fler sökande än platser.

Cecilia Lindholm undervisar i redovisning på masterprogrammet och är dessutom ansvarig för SUMA i Uppsala. SUMA är benämningen på masterprogrammet, som ges i samverkan mellan de företagsekonomiska institutionerna vid Stockholms universitet och Uppsala universitet och står för Stockholm Uppsala Master of Accounting, Auditing and Analysis.

– Det finns två grundpelare i programmet. Det ena är att vi vill förena företagsekonomin och handelsrätten och det andra är att vi vill ha en vetenskaplig nivå på extern redovisning och revision och för att nå det vill vi ha disputerade lärare som själva forskar, säger Cecilia Lindholm.

Eftersom tillgången på lärare som disputerat inom revision och redovisning inte är hur stor som helst måste universiteten samverka, vilket inte ses som något problem vare sig i Stockholm eller i Uppsala.

Cecilia Lindholm betonar att universiteten och branschen interagerar och tar sin egen kurs Public Sector Accounting and Auditing som exempel. Den utvecklades efter ett uttryckligt krav från branschen att studenterna ska lära sig handelsrätt och känna till förhållandena inom den offentliga sektorn.

– Våra studenter kan aktiebolagslagen efter att ha tagit sin kandidatexamen men det finns de som inte vet att det till exempel finns en kommunallag som reglerar den offentliga verksamheten, så vi har fokus på kommuner och landsting i kursen, säger Cecilia Lindholm.

Masterprogrammet är på 120 högskolepoäng och består av fyra terminer, varav en termin där kurserna är valfria.

– Den som vill kan under den valfria terminen välja att komplettera sin kandidatexamen med kurser i handelsrätt och på så sätt uppnå den behörighet som Revisorsnämnden kräver för att avlägga prov för revisorsexamen. Men man kan också profilera sin examen enligt helt egna önskemål eller välja att studera utomlands, berättar Cecilia Lindholm.

Gunilla Eklöv Alander är ansvarig för kursen Internal auditing på utbildningen och hon efterlyser ett ännu större engagemang från branschens företag.

– Det är uppskattat att man håller gästföreläsningar och bland annat har vi ett mycket gott samarbete med Internrevisorernas förening, men jag skulle gärna se att man ytterligare engagerar sig i utbildningen. Bland annat kan man hjälpa studenterna att hitta bra uppsatsämnen så att vi får uppsatser i frågor som har både praktisk och akademisk relevans, säger hon.

Hon håller heller inte med om att intresset för revision skulle svikta bland studenterna.

– Jag har hört det förut, men undrar lite om det verkligen stämmer. Jag tror att branschen har fel syn på vad studenterna vill, och tycker att det finns ett starkt intresse för revision hos studenterna. Att det däremot inte bedrivs akademisk undervisning inom revision är märkligt, men det är en annan sak, och det är därför vi satsar på den här masterutbildningen.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%