Innehåll

Balans nr 4 2012

Branschens utmaning – att göra revisorsyrket attraktivt

Branschen står inför en stor utmaning. Att göra revisorsyrket attraktivt och förmedla vad revisorn faktiskt gör.

Det menar Anna Pontén, HR-chef på Deloitte.

För många studenter som läser till civilekonom är valet att bli revisor inte det mest lockande. Kanske låter managementkonsult lite finare, men det är en bild Anna Pontén tycker att branschen måste jobba hårt för att förändra.

– Vissa studenter tänker att de vill arbeta som managementkonsulter för att de vill vara med där det händer, men det är ju revisorn också. Som revisor arbetar du med företagets kritiska processer vilket är otroligt intressant. Den rollen kräver integritet och samtidigt en stor affärsmässig förståelse, säger Anna Pontén.

Hon har arbetat på Deloitte i tretton år och varit HR-ansvarig i ungefär ett år. Hon menar att det är viktigt att kommunicera vilka möjligheter som ryms inom revisorsyrket. Nästan oavsett vilken bransch man väljer är de första åren på arbetsmarknaden en lärotid där man jobbar mycket med detaljer, menar hon och jämför med advokatbranschen.

– Man kan mycket när man tar examen, men man kan inte jobbet. Man måste ta sig in i yrkeslivet och vilket yrke man än väljer måste man göra sina första år för att lära sig, säger hon.

På universitets- och högskolenivå arbetar Big 4 aktivt för att nå studenterna, bland annat genom uppsatstävlingar, event och träffar på byråerna. På så sätt ges båda parter en möjlighet att skapa en relation. När studenterna kommer på besök till Deloitte brukar Anna Pontén få mycket frågor om företagets struktur och delägarskapet.

– Att vara delägare är en väldigt speciell möjlighet och man är entreprenör i en professionell miljö.

I samband med Ekonomernas dagar vid Stockholms universitet medverkade flera arbetsgivare för att knyta kontakt med studenterna. Ernst & Young är huvudsponsor till eventet, som arrangeras av Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet, och för dem är det självklart att finnas på plats.

– Här kan vi identifiera personer som kommer att passa hos oss längre fram. Eftersom utbildningen framför allt är teoretiskt inriktad kan det vara så att studenterna saknar inblick i vad vi verkligen gör, och därför är det viktigt att vi syns i sådana här sammanhang, säger Marcus Larsson, som arbetar med revision på Ernst & Young.

Malin Markman är vd på Finnhammars revisionsbyrå och enligt henne är det viktigt att trycka mer på den rådgivande roll som revisorsyrket innebär.

– Att bli revisor är en bra inkörsport och man kan arbeta med så mycket mer än bara revision. Men det krävs uthållighet för att jobba sig uppåt, säger hon.

Anna Pontén skulle vilja att revisorsrollen lyftes fram redan på gymnasienivå, och skulle gärna se att FAR samarbetade med SYO-konsulenterna runt om i landet.

– Problemet är inte att få unga att läsa ekonomi utan att förändra bilden av revisorn. Men den som tror att man måste vara knastertorr för att nå framgång tror fel. Det är konstigt att bilden av advokater är så mycket flashigare än bilden av revisorer när yrkesrollerna och möjligheterna att göra karriär är relativt lika, säger hon.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%