Innehåll

Balans nr 4 2012

Debatt: Enklare redovisning är möjligt

Läsare av en årsredovisning från ett börsbolag har ibland svårt att hitta den väsentliga informationen i en årsredovisning som numera är fullproppad med obligatoriska upplysningar. Bolagen dignar under orimligt höga krav och kostnader för att ta fram uppgifter som ingen efterfrågar. Vi menar att krympta årsredovisningar skulle bli både billigare och mer ändamålsenliga.

Årsredovisningen skulle kunna kortas ned med 30–40 procent, utan att tappa i kvalitet och relevans och med ökad användbarhet som följd. Det är resultatet av en rapport som nyligen publicerades på uppdrag av – hör och häpna – av den som skrivit reglerna, the International Accounting Standards Board (IASB). Syftet med rapporten är att utvärdera vilka krav på upplysningar i det internationella regelverket International Financial Reporting Standards (IFRS) som skulle kunna tas bort. Vi i revisions- och rådgivningsbranschen agerar aktivt för att kapitalmarknaden ska få mer ändamålsenliga globala redovisningsregler och välkomnar att IASB nu tittar självkritiskt på sitt arbete.

Under de senaste tio åren har det skett en revolution i utvecklingen av nya internationella redovisningsregler. För varje ny redovisningsstandard som tagits fram, har man funderat ut vilka informationsbehov alla möjliga intressenter skulle kunna ha i alla möjliga upptänkliga situationer och därför ställt krav på att lämna omfattande upplysningar i not i årsredovisningen. Samma synsätt har tillämpats i var och en av alla gällande standarder. Detta har lett till att man missat helhetsperspektivet och tappat fokus på vad som är väsentligt.

Det är inte ovanligt att en årsredovisning innehåller två hela sidor om skatter och tre sidor om pensioner. Läsaren av årsredovisningen drabbas av ett informationsöverflöd och missar i värsta fall väsentlig information som gömmer sig tillsammans med mindre väsentlig sådan. Visst finns det utrymme för väsentlighetsbedömningar i nuvarande IFRS, men det tillämpas restriktivt av den redovisningstillsyn som övervakar börsbolagens finansiella rapporter. I dag hävdas till exempel att om en post i resultat- eller balansräkning är väsentlig så är automatiskt alla upplysningskrav som hör till posten väsentliga. Detta sätt att göra väsentlighetsbedömning ifrågasätts i rapporten som förespråkar en väsentlighetsbedömning utifrån helheten.

Utredarna går igenom varje standard och stryker friskt krav som inte bedöms vara väsentliga samt formulerar om vissa upplysningskrav för att tydligare förklara målet med upplysningskrav. Utredarna stryker särskilt kraftigt i regelverken som rör optionsprogram till anställda, förvärv av dotterbolag, finansiella instrument, skatter, ersättningar till anställda inklusive pensioner och nedskrivningsprövning av goodwill.

Vi välkomnar utredningen och stödjer dess slutsatser. Vi vill uppmana fler att aktivt engagera sig för att påverka den framtida redovisningen.

Fotnot:

Rapporten heter Losing the excess baggage – reducing the disclosures in financial statements to what’s important.

Göran Arnellär redovisningsspecialist på KPMG.

Claes Janzon är redovisningsspecialist på PwC.

Eva Törning är redovisningsspecialist på Grant Thornton.

Samtliga författare är ledamöter i FARs Policygrupp för redovisning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%