Innehåll

Balans nr 5 2012

Ledare: Med FAR bakom kulisserna i Bryssel

Snart har det gått 20 år sedan Sverige blev medlem i EU. Och mycket har förändrats sedan dess, inte minst vad gäller spelreglerna inom revisions- och rådgivningsbranschen. Kanske var det enklare tidigare. Man visste vem som bestämde vad och vem man skulle bearbeta för att föra fram sina åsikter och argument. Men var den ordningen bättre?

Oavsett vad man tycker om det, är det i dag ett faktum att 70–80 procent av all lagstiftning sker i EU och vill man göra sin röst hörd så är det bra att vara på plats. ”Det är i Bryssel allt händer”, konstaterar FARs generalsekreterare Dan Brännström.

Balans redaktör Rakel Lennartsson följde med en FAR-delegation till Bryssel för att rapportera om det lobbyarbete som sker ”bakom kulisserna”. Läs om detta på sidan 52.

Första jobbet är oftast det svåraste att få. Och för en arbetsgivare är ett oprövat kort alltid en risk. Då kan en praktikperiod vara en god idé – för båda parter. För Malin Arrenius, som gick en tvåårig utbildning på yrkeshögskolan Nackademin, blev praktiken som ingår i utbildningen en lyckträff. Efter praktikperioden på Stjärnan redovisning fick hon anställning på byrån. Läs mer om detta på sidan 16.

Inga-Britt Ahlenius har gått under epitetet ”Sveriges mest kända revisor” – utan att ens ha varit revisor. Hon är också känd för att våga säga vad hon tycker oavsett vem eller vad det gäller. För sin frispråkighet har hon fått ta emot en hel del kritik och utsatts för personliga påhopp. För Balans läsare berättar hon om vad som driver henne och får henne att stå upp för sina åsikter.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%