Innehåll

Balans nr 5 2012

Noteringar: Allt svårare för företagen att få lån

Skärpta kreditkrav och tuffare för företag att låna pengar. Då kan revisorn och redovisningskonsulten fungera som en brygga mellan bank och företag. Det menar Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

Kreditmiljön har blivit stramare för många företag. Under finanskrisen blev svenska banker mer ovilliga att ge företag finansiering och volymen utestående lån till företag minskade, för att sedan stabiliseras och slutligen öka under 2011. De senaste tre månaderna verkar tillväxten i krediter till svenska företag åter ha mattats av enligt Danske Banks kreditbarometer.

Utvecklingen känns igen hos organisationen Företagarna, som sedan 2008 frågar sina medlemmar om finansieringen. Sju av tio företag med färre än 50 anställda vill växa, men bristen på bra finansiering gör det svårt eller omöjligt.

– Våra medlemmar upplever att det har blivit allt svårare att låna pengar det sista året. I vår senaste medlemspanel som vi genomförde i mars visade det sig dock att försämringen avtagit, säger Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

Trots att försämringen verkar ha avtagit finns det enligt Lars Jagrén en del problemområden. Bland annat har kraven på säkerhet blivit tuffare och räntemarginalen ökat. Dessutom har bankerna i en del fall bristfällig förståelse för verksamheten och tenderar att dra alla företag över en kam när det handlar om att ta ställning till en låneansökan. Många småföretag tvingas också betala högre räntor än stora företag. Enligt Företagarna betalar de mindre företagen i genomsnitt en checkräkningskredit som ligger 1,5 procent över den ränta som företag med över 100 anställda betalar.

Lars Jagrén menar att i de här sammanhangen är revisorn och redovisningskonsulten synnerligen viktiga, och kan fungera som en brygga mellan bank och företag.

– Revisorer och redovisningskonsulter har en viktig roll. Exempelvis kan de bistå företagaren genom att förklara bankens sätt att tänka och upplysa företagaren om vad man ska tänka på om man vill låna pengar, exempelvis när det gäller bokföringen, säger Lars Jagrén.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%