Innehåll

Balans nr 5 2012

Noteringar: FARs kvalitetskontroll ersätter inte intern kvalitetssäkring

För att uppfylla kraven i ISQC 1 ska det inte bara finnas ett kvalitetskontrollsystem på varje revisionsföretag (litet som stort) utan systemet ska också kontrolleras regelbundet internt. Företaget ska alltså ha inrättat en övervakningsprocess som säkrar att de egna kontrollerna fungerar. Denna kvalitetssäkring ska byrån själv utföra eller låta utföra.

Enligt ISQC 1 ska övervakningen innefatta regelbundet återkommande inspektioner av minst ett avslutat uppdrag för varje ansvarig revisor. En mindre byrå måste kanske anlita en extern granskare med tillräcklig kompetens eftersom den person som utfört uppdraget inte får vara densamma som den som utför kontrollen.

I ISQC 1 anges inte hur ofta de interna kontrollerna ska ske, endast att de ska vara regelbundet återkommande. FARs kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet ställer som minimikrav att övervakningen av ett revisionsföretags interna kvalitetsäkring ska ske minst en gång vart tredje år. Men det finns naturligtvis inget hinder för att kontrollerna utförs oftare.

Sara Orback

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%