Balans nr 5 2012

Noteringar: Här vill studenterna arbeta

Revisions- och rådgivningsbranschen lockar ekonomistudenter

Revisions- och rådgivningsbranschen lockar ekonomistudenter och 72 procent vill att första jobbet finns i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Bank och finanssektorn är mest intressant för ekonomistuderande, tätt följd av revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar en undersökning som FAR låtit göra och som publicerats på ekonomisverige.se

Undersökningen visar också att tre av fyra ekonomistudenter kan tänka sig att starta eget företag inom tio år efter sin högskoleexamen. Möjligheten att få bestämma själv och styra över sin tid lockar.

– Intresset för att starta eget är betydligt större bland dagens ungdomar än det var för tio till tjugo år sedan. Det finns forskning som visar att de som driver företag är nöjdare med sin livs- och arbetssituation än de som är anställda och att det är en följd av att de blivit företagare, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

När det gäller vilka yrken de ekonomistuderande kan tänka sig att arbeta inom valde nästan sex av tio ekonomichef. Rollen som controller intresserar 44 procent, medan 29 procent kan tänka sig att bli revisor. 28 procent kan tänka sig att arbeta som redovisningskonsult.

Drygt fyra av tio vill att första jobbet finns i Stockholm och sammantaget 72 procent uppger att det första jobbet ska vara i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Knappt tre av fyra svarar att de kan tänka sig att arbeta utomlands.

Charlotta Danielsson

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Axánd via en webbenkät under en vecka i slutet av februari 2012. Totalt inkom 250 svar. En majoritet av respondenterna är mellan 18 och 25 år och ungefär hälften läser på något av de större universiteten.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%