Balans nr 5 2012

5 frågor

... till Pernilla Ström, styrelseproffs och tidigare ledamot i HQ, som startat HQ-bloggen i protest mot medias ensidiga rapportering.

”Journalisterna sitter i Finansinspektionens knä”

1 I april i år startade du HQ-bloggen, varför?

– Mycket pekar på att Finansinspektionen drog in tillstånden för HQ Bank på felaktiga grunder. Normalt sett är det media som ska granska, men journalisterna sitter i Finansinspektionens knä – hela högen. Eftersom media inte gör sitt jobb har jag startat HQ-bloggen.

2 På vilket sätt har medierna brustit i bevakningen?

– Se till exempel hur Revisorsnämndens beslut att fria HQ-revisorn togs emot av media, det var häpnadsväckande! På flera punkter underkände Revisorsnämnden Finansinspektionens kritik, men det kom inte fram i media. I stället tolkades friandet som att Revisorsnämnden håller sina egna om ryggen.

3 I mars förra året fattade Finansinspektionen beslut om att ”svartlista” dig vilket innebär att du inte kan ta nya styrelseuppdrag i finansiella bolag, hur reagerade du?

– Med ilska eftersom det var ett olagligt beslut. Så jag överklagade. Häromdagen fick jag också rätt i Kammarrätten. Det känns förstås skönt. Men detta måste få konsekvenser, vi kan inte ha myndigheter med så enorma maktbefogen­heter och så stora brister i såväl kompetens som omdöme.

4 Du menar att Finansinspektionens agerande är rätts­vidrigt, men är det inte snarare lagstiftningen det är fel på?

– Det är möjligt att det finns en del att ändra på också vad gäller själva lagstiftningen. Men i mitt fall var det tydligt att Finansinspektionen försökte tänja på lagen och upphäva aktiebolagslagens ansvarsfördelning mellan olika bolags­organ för att ersätta det med strikt ansvar för styrelseleda­möter i finansiella koncerner.

5 Du har betalat ett högt pris – var det värt det?

– Styrelsearvodet låg på 100?000 kronor om året så i den meningen var det förstås inte värt det. Men jag tänker inte på det sättet. Jag ångrar ingenting när det gäller mina insatser i HQ. Jag har rannsakat mig själv. Men inte ens nu, med facit i hand, kan jag se att det var något i allt det material jag tagit del av genom åren som jag borde ha reagerat på.

Rakel Lennartsson

Fotnot: Kammarrättens dom kan överklagas av Finansinspektionen. Vid den här tidningens pressläggning hade de ännu inte fattat beslut i frågan.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%