Innehåll

Balans nr 5 2012

Stor chans till jobb för den som läser redovisningsekonomi

Att utbilda sig till redovisningsekonom eller redovisningskonsult kan vara ett säkert kort. På Myndigheten för yrkeshögskolan konstaterar man att efterfrågan på yrkesrollerna är stor.

En gång om året kan utbildningssamordnare ansöka om statsbidrag för att ingå i yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten) är den som fattar beslut om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och det viktigaste underlaget är efterfrågan från arbetslivet.

Ämnesområdet ekonomi, administration och försäljning tillhör det absolut största inom yrkeshögskolan och vid varje års ansökningsomgång får myndigheten betydligt fler ansökningar än vad resurserna räcker till att bevilja.

– Det finns mellan 250 och 300 olika yrkesroller. Vi får prioritera utifrån de pengar vi får och hur behovet ser ut, säger Johan Blom, avdelningschef på YH-myndigheten.

Per-Åke Bladh, pressekreterare på YH-myndigheten, säger att det kan hända att enstaka utbildningar till redovisningsekonom kan bli lägre prioriterade än andra utbildningar men betonar att det i så fall handlar om enstaka utbildningar.

– Det finns ingen generell lågprioritering av dessa utbildningar, som allmänt kan redovisa goda resultat vad gäller möjligheterna att få arbete efter utbildningen, säger Per-Åke Bladh.

Yrkesanalyser är ett viktigt hjälpmedel i arbetet med att bedöma ansökningar. Analyserna ger underlag för bedömning av arbetsmarknadens framtida kompetensbehov. I analysarbetet för YH-myndigheten en dialog med bland annat branschorganisationer.

– När det handlar om rollerna som redovisningskonsult och redovisningsekonom har vi exempelvis träffat FAR för att klargöra rollerna och behovet som finns, säger Johan Blom.

Yrkesanalyserna ska ge svar på några centrala frågor:

  1. Arbetsmarknadens behov, det vill säga hur ser efterfrågan på olika yrken och kompetenser ut?
  2. Yrkeshögskolans relevans, det vill säga är yrkeshögskolan den utbildningsform som bäst tillgodoser efterfrågan?
  3. Hur ser utbudet av utbildningar till efterfrågade yrken och kompetenser ut inom yrkeshögskolan och inom andra utbildningsformer?

Utöver att YH-myndigheten träffar branschorganisationer använder myndighetens analytiker information från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, regionala organ och länsstyrelser som ansvarar för de regionala kompetensplattformarna. Myndigheten sammanställer och analyserar även information från sina egna databaser, utredningar och uppföljningar.

– Det är också viktigt att det inom utbildningarna finns en samverkan med näringslivet, bland annat genom praktiken. Det är också bra om näringslivet är med och påverkar utbildningarna genom att exempelvis finnas med i ledningsgrupper, säger Johan Blom.

Charlotta Danielsson

Yrkesutbildningar inom redovisningsekonomi

Inom yrkeshögskolan finns 2.970 utbildningsplatser för den som vill bli redovisningsekonom eller redovisningskonsult. Platserna är fördelade på 98 utbildningsomgångar med avslut under 2012 till 2015.

Utbildningarna finns i tolv län. Flest antal utbildningsplatser har Stockholms län (cirka 30 procent) följt av Skånes län (cirka 20 procent) och Västra Götalands län (cirka 16 procent).

Cirka 80 procent av alla utbildningar är längre än två år.

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%