Innehåll

Balans nr 5 2012

Sammanslagning ett sätt att utveckla den lokala byrån

REK Revision i Uppsala stod inför ett vägval. Det resulterade i en sammanslagning med BDO Uppsala och man blev en större aktör på den lokala marknaden.

Rikard Rönnblom och Lennart Roxendal, numera kontorschefer på BDO Uppsala, drev tillsammans REK Revision i Uppsala. De bildade byrån 1999 och växte snabbt. Runt 2010 hade företaget dock kommit till en punkt där Rikard Rönnblom och Lennart Roxendal kände att de måste göra något för att utveckla företaget.

– Vi hade två vägar att gå. Antingen skulle vi knyta till oss några revisorer och redovisningskonsulter eller gå in i en annan befintlig byrå. Vi började analysera vilka av de mer kända som skulle kunna passa oss och fick veta att BDO höll på att göra precis samma val, berättar Rikard Rönnblom.

Företaget hade tidigare haft kontakt med BDO, men vid den tidpunkten hade en sammanslagning av olika anledningar inte varit aktuell. Nu såg det annorlunda ut.

– En fördel med BDO är att de satsar stort på ägarledda företag, och dessutom hade vi en ambition att bibehålla känslan av ”den lilla familjen”, säger Rikard Rönnblom.

Samtal med personalen visade att de var med på tåget och företagen slogs samman. Vid årsskiftet flyttade BDO Uppsala in i större lokaler för att kunna växa ytterligare.

– Vi är nu 20 anställda och jag och Lennart fungerar som kontorschefer, vilket innebär att vi har personalansvar, men kommer att slippa en del administration framöver. I princip upplever jag att vi har en obegränsad frihet, säger Rikard Rönnblom.

I och med sammanslagningen tog BDO Uppsala marknadsandelar och förhoppningen är att företaget ska fortsätta expandera.

– Vi har en mer mångfacetterad kompetens i huset nu, vilket gör att vi blir mer heltäckande och att vi därmed kan ta fler typer av uppdrag, säger Rikard Rönnblom.

Den största utmaningen har varit att få de anställda att känna sig som ett enda team. Från REK Revision kom 14 anställda och på BDO Uppsala fanns vid sammanslagningen tre anställda. Rikard Rönnblom berättar att man arbetar mycket med personalens trivsel. Bland annat ordnas konferenser, pubkvällar och gemensamma luncher.

– Alla ska få chansen att göra sin röst hörd. Jag tror att det är svårt att klara av en sådan här förändring utan att det blir gnäll, men det är viktigt att lyssna på sina anställda och se vad man kan göra för att förbättra för dem, säger Rikard Rönnblom.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%