Balans nr 6-7 2012

Noteringar: Rött ljus för annonskampanj

Revisionsbyrå lät kunder uttala sig positivt om byrån

En revisionsbyrå lät i en annonskampanj några kunder tala om hur bra den är. Nu har revisionsbyrån fått en erinran av Revisorsnämnden för att ha gett upphov till oberoendehot.

I tider då det blir allt viktigare för revisionsbyråerna att sälja sig själva och sina tjänster kan det ligga nära till hands att ta hjälp av sina kunder i annonskampanjer. Men det ska man akta sig för.

Under hösten 2011 genomförde en revisionsbyrå en annonskampanj. Kampanjen bestod bland annat av tre annonser. I annonserna lät revisionsbyrån företrädare för tre av byråns namngivna kunder uttala sig positivt om byrån.

Kampanjen hamnade hos Revisorsnämnden (RN) som inte gillar upplägget. RN konstaterar att för en utomstående betraktare måste annonskampanjen ha gett intrycket att det finns en intressegemenskap mellan å ena sidan revisionsbolaget, och å andra sidan de tre revisions-kunderna. Kunderna kan alltså uppfattas ha ett gemensamt intresse med revisionsbolaget av att kampanjen genomförs.

Enligt RN har revisionsbyrån genom sitt agerande gett upphov till ett oberoendehot, och det gör att särskilt höga krav ställs på eventuella motåtgärder för att balansera hotet. Några sådana motåtgärder vidtogs dock aldrig av byrån, enligt RN.

Dessutom var en av revisorerna som var huvudansvarig för ett av bolagen som deltog i kampanjen inte informerad om att kampanjen var igång. Därmed hade revisorn heller inte kunnat ta ställning till om kampanjen påverkade revisionsuppdraget.

RN bedömer att revisionsbolaget har åsidosatt sina skyldigheter som registrerat revisionsbolag genom att ge upphov till oberoendehot som haft effekt på både påskrivande revisor samt revisionsbolaget och tilldelar därför byrån en erinran.

Sara Orback, föreningsjurist på FAR, avråder byråer från den här typen av annonsering.

– FARs medlemmar får tänka på att man ska undvika att använda sig av revisionskunder i sin annonsering, säger hon.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%