Innehåll

Balans nr 6-7 2012

”FAR behövs i FEEs arbetsgrupper”

FAR har påbörjat en översyn av sitt engagemang inom FEEs olika arbetsgrupper. Bland annat ska deltagarna bli bättre på att rapportera hem.

Fédération des Experts comptables Européens (FEE) är revisions- och rådgivningsbranschens europeiska branschorganisation. Här samordnas mycket av branschens lobbyarbete i Bryssel. Aktuella branschfrågor bereds inom så kallade working parties där medlemmar från de 45 medlemsorganisationerna deltar på frivillig basis.

– Genom vårt deltagande i FEE tar vi ett aktivt ansvar för branschens utveckling och därmed för våra medlemmars framtid, säger Ewa Fallenius ansvarig för EU-frågor och omvärldsbevakning på FAR.

Ewa Fallenius arbetar nu med att få en tydligare struktur på FARs engagemang på Europanivå och att förbättra rutinerna för återrapportering från arbetsgrupperna. Syftet är att information ska spridas och komma alla FAR-medlemmar till del.

I maj bjöds samtliga FAR-aktiva med engagemang inom FEE in till ett möte med FEEs CEO Olivier Boutellis-Taft, som gästade Stockholm. Han berömde enskilda svenskar för deras bidrag i FEE, ett arbete som ofta är osynligt på hemmaplan men inte desto mindre betydelsefullt.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%