Innehåll

Balans nr 8-9 2012

Noteringar: Det är bara läkaren som slår revisorn

Revisorer delar andraplatsen med poliser i förtroendeligan när företagare rangordnar olika yrkesgrupper. Redovisningskonsulter ligger på fjärde plats medan förtroendet för skatterådgivare är betydligt lägre. Det visar en undersökning som SKOP har gjort.

Hur står det till med förtroendet för revisions- och rådgivningsbranschen? Det ville FAR veta, och gav SKOP i uppdrag att intervjua allmänhet, politiker och företagare.

– Förtroendet för revisorn måste ju vara högt eftersom revisorn ska skapa förtroende, säger Dan Brännström, FARs generalsekreterare.

Resultatet som SKOP presenterar visar att branschen ligger bra till. Tre av fyra företagare har mycket eller ganska stort förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen. Motsvarande siffra bland politikerna ligger på 94 procent och hos allmänheten på 46 procent.

När de tillfrågade fått rangordna olika yrkesgrupper har det gått bra för revisorerna. Politikerna sätter revisorerna på första plats i förtroendeligan, medan företagarna sätter läkarna främst och revisorer kommer på delad andra plats med polisen. Svenska folket sätter revisorerna först på femte plats.

Även förtroendet för redovisningskonsulter är högt. Bland företagare och politiker är det 78 procent som hyser mycket eller ganska stort förtroende för yrkesgruppen, och bland allmänheten är det 55 procent.

– Resultaten är glädjande men det betyder inte att vi slår oss till ro. Vi kommer fortsätta att arbeta med förtroendefrågan. Ett led i det är att tydliggöra yrkesrollerna och kommunicera branschens kvalitetsarbete, säger Dan Brännström.

Brist på kunskap om yrkesrollerna kan vara en förklaring till varför skatterådgivarna placerar sig relativt långt ner i förtroendeligan. Endast journalister och finansanalytiker ligger sämre till.

– Vår viktigaste uppgift är att hjälpa företag och andra att betala rätt skatt, och för det får vi ett starkt erkännande från både företag och Skatteverket. För att ytterligare stärka förtroendet för skatterådgivarna arbetar vi vidare med den auktorisation för skatterådgivare som infördes för ungefär ett år sedan, och som har sin bas i FARs yrkesetiska regler, säger Gunnar Thuresson, ordförande i FARs skattesektion.

Charlotta Danielsson

Fakta

Intervjuer har gjorts med 600 företagare och företagsledare, 200 riksdagsledamöter/kommunstyrelseordförande och 1.000 andra personer mellan 18 och 84 år. De tillfrågade har fått rangordna tio yrkesgrupper utifrån förtroende.

Förtroendeligan när företagarna tillfrågats: 1) läkare 2) revisorer och poliser 4) redovisningskonsulter 5) universitetslärare 6) domare 7) advokater 8) skatterådgivare 9) journalister 10) finansanalytiker.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%