Innehåll

Balans nr 8-9 2012

Noteringar: Nya regler om finansiella företag

En ny rekommendation om revision i finansiella företag har fastställts. Den träder i kraft omgående.

Förra året träffade branschen, finansmarknadsminister Peter Norman (M) och Finans-inspektionen (FI) en överenskommelse för att stärka revisionen av företag som står under FIs tillsyn.

– Detta är ett exempel på att revisionen måste anpassas till olika behov och förväntningar. One size doesn’t fit all, säger Dan Brännström, FARs generalsekreterare.

Målsättningen har varit att tydliggöra den goda revisionsseden vid revision i finansiella företag och att utveckla revisorns rapportering till företagets styrelse, bland annat genom att öka transparensen kring revisorns bedömningar.

Ett utkast till rekommendationen var i våras ute på remiss. Flera instanser kommenterade skrivningarna om obligatorisk rapportering till företagets styrelse. När FARs styrelse fastställde den nya rekommendationen (RevR 100) beaktades synpunkterna och därför gavs rapporteringen en friare utformning med avseende på frekvens och struktur.

– Det här är inte ”slutversionen”. Om något år kommer ytterligare förändringar till följd av EUs arbete med bolagsstyrning och revision, säger Dan Brännström.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%