Balans nr 8-9 2012

Noteringar: Först ut att auktoriseras

”Auktorisationen av skatterådgivare är en kvalitetsstämpel”

Mandana Boss från Uppsala är Sveriges första auktoriserade skattekonsult – som inte antagits med övergångsregler. Skatterådgivare är ingen skyddad titel. Därför är auktorisationen viktig, menar hon.

I slutet av juni ägde examinationen rum på FAR i Stockholm. Det var den första någonsin av en Auktoriserad skatterådgivare FAR och nästan lika nervöst för examinatorerna Anders Fält och Magnus Larsson, som för aspiranten Mandana Boss.

– Det var nervöst eftersom jag inte visste vad jag hade att förvänta mig, men det var trevligt och avspänt. Kursen i yrkesetik var en bra förberedelse, säger hon.

– Det här är en historisk händelse, en milstolpe för vårt yrke, säger Anders Fält, skatte-rådgivare på KPMG.

Auktorisationen som har funnits i ett drygt år är öppen för skatterådgivare i alla branscher. Den som klarar testet får titeln Auktoriserad skatterådgivare FAR och blir automatiskt medlem. Syftet är att befästa skatterådgivaryrket som en självständig profession och värna dess status och rykte.

– Auktorisationen innebär att man underkastar sig ett antal etiska regler, säger Magnus Larsson, skatterådgivare på Deloitte.

Själva examinationen är en muntlig diskussion med fokus på yrkesetik. Aspiranten ställs inför ett antal etiska dilemman. En typisk situation är när kunden vill göra någonting, medan skatterådgivaren rekommenderar något annat – hur gör du då?

Efteråt lämnar examinatorerna en rekommendation till beslut till Auktoriseringsrådet, som utfärdar själva auktorisationen.

– Eftersom vem som helst kan kalla sig skatterådgivare är auktorisationen viktig. Den visar att man har rätt kompetens och är seriös. Den är en kvalitetsstämpel, säger Mandana Boss.

Rakel Lennartsson

Fakta

För att bli auktoriserad krävs akademisk examen, fem års yrkeserfarenhet, diplom från FARs skattesektions kurs i yrkesetik och fyra referenser.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%