Innehåll

Balans nr 8-9 2012

Noteringar: ”Bättre redovisning kunde förhindrat statsskuldkrisen”

Den internationellt spridda statsskuldkrisen hade kunnat undvikas om regeringar haft bättre redovisningsregler. Det menar IFAC-ledarna Göran Tidström och Ian Ball, som besökte Stockholm i juni.

– Det är dags för politikerna att leva upp till kraven som de ställer på den privata sektorn, säger Göran Tidström, ordförande för International Federation of Accountants, IFAC.

IFAC arbetar sedan länge med att få stater världen över att anta en enhetlig redovisningsstandard, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

– Vi har hållit på med detta i 15 år och anledningen till att vi engagerade oss var att vi insåg att regeringar inte redovisade enligt samma höga krav som ställs på företag. Den pågående statsskuldkrisen är ett tydligt exempel på hur illa det kan gå när regeringar inte har ordning på sin redovisning, säger Ian Ball, CEO för IFAC.

Balans träffade IFAC-ledarna i samband med IFACs styrelsemöte i Stockholm i juni. De berättade då att de nyligen skrivit till G20 för att lyfta ämnet bland de globala ledarna.

– Det här är verkligen en global utmaning och det behövs att G20 och The Financial Stability Board för upp detta på sina agendor för att vi ska få igång en verklig process, säger Göran Tidström.

Inom EU har processen med att anta IPSAS redan startat. EU-kommissionen redovisar redan enligt IPSAS och politikerna tittar på möjligheten att införa IPSAS i samtliga medlemsstater.

– De studeras just nu av Eurostat, på uppdrag av Europaparlamentet, i syfte att ta reda på om det är ett lämpligt regelverk för samtliga medlemsländer. Vi hoppas såklart att resultatet kommer att vara positivt, säger Ian Ball.

Som standardsättare ”äger” IFAC de internationella redovisningsstandarderna och Göran Tidström och Ian Ball menar att detta arbete ligger tydligt inom ramen för IFACs uppdrag att tjäna ”the public interest”.

– Om man tittar på vilken skada statsskuldkrisen har orsakat medborgare runt om i världen så är skandalen definitivt av samma magnitud som finanskrisen eller företagsskandalerna inom Enron och Worldcom, säger Göran Tidström.

s

Fakta

International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) utvecklas inom IFAC-organet The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).

The Finacial Stability Board (FSB) bildades i april 2009 som en utveckling av the Financial Stability Forum (FSF), vars mandat man ville stärka efter finanskrisen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%