Balans nr 8-9 2012

5 frågor

... till Lena Joelsson, branschansvarig för offentlig sektor på Ernst & Young, om ökad granskning inom äldreomsorgen.

1 Vid ett seminarium i Almedalen sa du att kvaliteten generellt har höjts på grund av att det i dag finns fler aktörer inom äldreomsorgen, hur då?

– När man lägger ut verksamheter på entreprenad måste man ha kontrollsystem för att följa upp att de fungerar. Det vi har märkt är att kommunerna börjar tillämpa samma kontrollsystem på sina egna verksamheter. De skärpta rutinerna har lett till att man blivit bättre på att hitta avvikelser, vilket i sin tur leder till bättre kvalitet.

2 Entreprenader och privatiseringar ställer nya krav på kommunerna, har de resurser nog att granska allt?

– Hur de använder sina resurser är en prioriteringsfråga. Däremot kan det behövas kompetenshöjande insatser på vissa håll. Att göra uppföljningar handlar om att skapa systematik. De politiskt valda revisorerna har en viktig roll och jag tycker att deras intresse för att granska nämndernas interna kontroll har ökat sedan fler aktörer släpptes in i äldreomsorgen.

3 Vad kan revisions- och rådgivningsbranschen bidra med för att höja kvaliteten inom svensk vård och omsorg?

– Vi kan hjälpa till att skapa system och effektiva processer. Det handlar dels om system för uppföljning men också om metoder för systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetssäkring av processer. Stora kommuner har som regel mer resurser att lägga på granskning, men samtidigt är intresset för våra granskningsrapporter, som ju alltid blir offentliga handlingar, oftast större i mindre kommuner där de oftare uppmärksammas i lokalpressen.

4 Har privatiseringarna lett till högre kvalitet?

– Vad vi vet är att de har lett till ökad konkurrens och mer aktiv uppföljning, vilket gör att kvalitetsfrågorna blir mer uppmärksammade. Vi har bland annat granskat en av de mest omdiskuterade privata aktörerna och var i många fall klart imponerade – deras system är långt bättre än många kommuners. Men det finns exempel på att sänkta kostnader har lett till lägre kvalitet.

5 På vilket sätt påverkas debatten av att nästa generation äldre är van att ställa krav?

– Än så länge tror jag att det framför allt är andra saker som har påverkat debatten, som att det förekommer kvalitetsbrister och att det finns en skeptisk opinion mot privata aktörer. Men när fyrtiotalisterna, som varit vana att kunna påverka, blir äldre så kommer äldreomsorgen att bli en ännu större fråga.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%