Innehåll

Balans nr 8-9 2012

”Det viktiga är inte vad man rapporterar utan vad man gör

Mindre företag är ofta bra på att jobba med miljöfrågor, men inte lika bra på att rapportera om dem. Åse Bäckström, hållbarhetsexpert på KPMG och ordförande i FARs arbetsgrupp för hållbar utveckling delar med sig av tips och erfarenheter.

Transportbranschen utmärker sig som en av de branscher som ligger långt framme när det gäller hållbarhet. Därför är det inte förvånande att Alltransport i Östergötland AB tog hem priset för bästa hållbarhetsredovisning 2011, i kategorin små- och medelstora företag.

– Alltransports hållbarhetsredovisning är föredömlig för att det finns en så tydlig koppling mellan affärsidé och verksamhetsmål. Som transportföretag är de ju under­leverantörer till jättemånga företag, som ställer krav på dem. På en sådan marknad är hållbarhetsarbetet en tydlig konkurrensfördel, säger Åse Bäckström.

Hållbarhetsbegreppet innefattar såväl miljö­frågor, som socialt och etiskt ansvar. När det gäller det strikta miljöarbetet ser Åse Bäckström ingen skillnad mellan vad större och mindre företag gör. Däremot är det få mindre företag som arbetar lika medvetet med rapporteringen som Alltransport har valt att göra.

– Om man redovisar beror i hög grad på vad man har för intressenter. Om intressenterna inte efterfrågar redovisningen, har den inget egenvärde. Man ska inte redovisa för redovisningens skull. Risken är att själva redovisningen blir huvudsaken, i stället för hållbarhetsarbetet, säger Åse Bäckström.

Detta är en fälla som stora företag riskerar att hamna i, men knappast små.

– Små företag gör ingenting för syns skull, utan enbart för att det är bra för affären, säger Åse Bäckström.

Det är en bra utgångspunkt för att hållbarhetsarbetet ska bli relevant och effektivt. Ett medvetet, modernt hållbarhetsarbete handlar om att identifiera de hållbarhetsrisker och möjligheter som är väsentliga för verksamheten. Inte om att rapportera på alla punkter som Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning innehåller.

– Alla företag, även små, måste jobba med hållbarhetsfrågor för att säkerställa att deras affärsmodell håller även i framtiden. Det viktiga är att man sätter upp mål och följer upp dem. Om man redovisar resultatet internt eller externt är en sekundär fråga. Men allt oftare ställs hållbarhetskrav i upphandlingsförfaranden och då kan det vara bra att ha en offentlig rapport att luta sig mot, säger Åse Bäckström.

Rakel Lennartsson

Åses tre tips

Identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för företaget.

Sätt upp en målbild och koppla den till styrkort som exempelvis nyckeltal. Följ upp.

Säkra att affärsmodellen håller även i framtiden – också små- och medelstora företag behöver jobba med omvärldsanalys.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%