Innehåll

Balans nr 8-9 2012

FARs skattesektion väljer skattevolymen

Skattevolymen ingår nu i medlemskapet för skatterådgivare.

– Skattevolymen är ett viktigt redskap och det känns självklart att alla skatterådgivare och andra som arbetar med skattelagstiftningen ska ha tillgång till den, säger Gunnar Thuresson, ordförande i FARs skattesektion. Den är lätt att hitta i och innehåller dessutom momsdirektivet som är ett måste för många av oss skatterådgivare.

Skattevolymen utkommer två gånger per år, vid årsskifte och halvårsskifte. David Nylund, Affärsområdeschef Bok på FAR Akademi, lyfter bland annat fram systemet med flikindelning och sökord som utmärkande för Skattevolymen.

– Våra böcker är tjocka och innehåller väldigt mycket och därför är det viktigt att det är lätt att hitta i dem, oavsett hur man väljer att söka, säger han.

Skatteförfarandelagen och momsdirektivet hör till nyheterna i senaste upplagan av Skattevolymen.

– Skatteförfarandelagen ersätter en mängd andra lagar, exempelvis skattebetalningslagen, taxeringslagen och lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter. Den senaste utgåvan har dessutom utökats med nära 200 sidor EU-rätt, säger David Nylund.

Pernilla Halling

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%