Innehåll

Balans nr 8-9 2012

Pigg 100-åring blickar mot nästa generation

Hundra år efter den första auktorisationen av revisorer har revisions- och rådgivnings-branschen utvecklats till en nyckelaktör i den globala ekonomin. Vid ett jubileumsseminarium på Handelshögskolan i Stockholm framkom att branschen har en unik global organisation – som borde användas ännu bättre.

IFAC – International Federation of Accountants

IIRC – The International Integrated Reporting Council

IAASB – The International Auditing and Assurance Standards Board

Handelshögskolan är den givna platsen för att fira den auktoriserade revisorns hundraårsjubileum. Här utbildades de första revisorerna, berättar professor emeritus Lars Östman. Men då låg skolan vid Brunkebergstorg. Först på 1920-talet uppfördes den pampiga byggnad som vi i dag förknippar med ”Handels”.

Göran Tidström, ordförande i IFAC, minns när han tog sina första darrande steg in i handelshögskolans Aula. 50 år senare är inredningen i det närmaste intakt och podiet flankeras dagen till ära av två magnifika blomsterarrangemang.

– Det var inte förrän jag började jobba inom IFAC för 10–15 år sedan, som jag insåg vilken nyckelroll vår profession spelar i ekonomin, säger han.

Enligt Göran Tidström finns det ingen annan bransch som har en så utvecklad global struktur. Nu mobiliserar branschen sitt internationella nätverk för att bidra till utvecklingen av nästa generations rapportering. I slutet av 2013 väntas IFAC i samarbete med IIRC presentera ett förslag till så kallad integrerad rapportering.

– Integrerad rapportering handlar om att länka ihop de finansiella, miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga målen, säger IFACs CEO Ian Ball.

Walter Schuster, professor vid Handelshögskolan och ordförande i Revisionsakademin talar under rubriken ”Vad framtidens revisor bör kunna”. Förväntningsgapet växer i takt med att ekonomin blir mer komplex, menar han.

– Det finns två taktiker för att hantera det. Antingen tar man diskussionen om vad revision är och inte är. Eller så accepterar man att man måste förändra sitt beteende och börja göra vad omvärlden redan tror att en revisor gör.

FARs generalsekreterare Dan Brännström instämmer och ber åhörarna spänna fast sina säkerhetsbälten – det är dags att ge sig ut på en skakig resa.

– Revisionen är ifrågasatt eftersom redovisningen är det, säger han och menar att branschen måste göra allt vad den kan för att förenkla och förtydliga redovisningen så att den blir mer relevant och användarvänlig.

Dan Brännström tror att integrerad rapportering är ett steg i rätt riktning, men vill att branschen ska bli än mer proaktiv.

– Vi står inför stora förändringar, frågan är vem som kommer att sitta i förarsätet, branschen eller politikerna, säger han retoriskt.

Hans uppmaning till de nationella branschorganisationerna, liksom små och stora byråer runtom i världen, är att stötta IFAC, så att branschen kan agera mer proaktivt och tala med en stark röst.

Publiken applåderar och många använder den sista halvtimmen för att ställa frågor till talarna, innan det är dags för lunch. Runt borden syns bekanta ansikten från de större byråerna, regeringskansliet, universitetsvärlden och internationella gäster.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%