Innehåll

Balans nr 10 2012

Ledare: FAR måste inte alltid vara en man

Vissa frågor väcker känslor. I en debattartikel i Balans nr 8–9/2012 skriver forskarna Annette Alstadsæter och Martin Jacob att 3:12-reglerna har blivit för generösa. Och knappt hade tidningen landat i brevlådorna förrän de första reaktionerna på artikeln nådde oss på redaktionen. En synpunkt är att slutsatserna i artikeln är långt ifrån verkligheten. En annan åsikt är att 3:12-reglerna bör fortsätta att förbättras, annars kan de lika gärna slopas. På debattsidorna (38–44) i detta nummer kan du läsa några av svaren.

På Branschdagarna i slutet av september valde FARs stämma för första gången en kvinnlig ordförande – Anna-Clara af Ekenstam, auktoriserad revisor på PwC. Egentligen gör det nog ingen skillnad om det är en man eller en kvinna som leder arbetet i branschorganisationens styrelse. Men i och med att ordföranden är ett av FARs ansikten utåt så menar jag att frågan har ett symbolvärde. Att historiken med enbart manliga ordföranden nu är bruten sänder en signal om lika villkor oavsett kön och att det är kompetensen som ska avgöra. FAR måste alltså inte alltid vara en man.

Anna-Clara af Ekenstam har tydliga visioner om framtiden, som du kan läsa om på sidorna 14–17.

En het fråga denna höst är huruvida företagen ska välja K2 eller K3. Gunvor Pautsch, som är kanslichef på Bokföringsnämnden, varnar för förhastade val – det kan nämligen komma att bli svårt att ångra sig när man väl har valt. Det gäller alltså att vara påläst! Läs mer på sidan 9.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%