Innehåll

Balans nr 10 2012

Forskare skrev årets bästa Balansartikel

I samband med FARs branschdagar 27–28 september mottog Niklas Sandell och Peter Svensson Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans.

Artikeln Verbala trolleritrick i finansiella rapporter (Balans nr 6–7/2012) bygger på ett nyligen publicerat Working paper som tar upp ett särskilt språkligt fenomen, så kallade ”accounts”, eller fritt översatt: ”redogörelser för misslyckanden”. Syftet är att medvetandegöra förekomsten av denna typ av språkbruk i finansiella rapporter.

– Det är väldigt roligt att ha blivit tilldelade Carl Henrik Witts pris, särskilt eftersom vi har en ambition att nå ut med vår forskning till offentligheten, och då framför allt praktiker. Vi vill gärna se priset som en indikation på att vi är något intressant på spåret. Det uppmuntrar oss att arbeta vidare med vårt projekt Årsredovisningens språk, i vilket vi kommer att fortsätta undersöka den språkliga dimensionen av finansiella rapporter, säger Niklas Sandell.

Niklas Sandell är lektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och Peter Svensson är docent i företagsekonomi, med inriktning mot marknadsföring och organisation. Båda vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

I juryn ingår Peter Clemedtson, auktoriserad revisor och styrelseordförande PwC, Ewa Fallenius, FAR, Peter Malmqvist, finansanalytiker, Ulla Reinius, civilekonom och författare samt Anders Bäckström, auktoriserad revisor KPMG samt FARs ordförande då juryn utsåg vinnarna. Carl Henrik Witts pris delas ut av PwC i samarbete med FAR. Priset har delats ut sedan 1981.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%