Balans nr 11 2012

Noteringar: Utpressning allt vanligare

Betala inte och polisanmäl alltid är rådet till de drabbade företagen

Fler och fler företag drabbas av utpressning. Branscher med omfattande kontanthantering är överrepresenterade, men alla företag kan drabbas.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) har utpressning ökat kraftigt de senaste tio åren. Enligt utredare på Brå är problemet inte enbart att en allvarlig brottslighet ökar, eller att brotten är svåra att utreda.

– Det oroväckande är att utvecklingen är ett tecken på att organiserad brottslighet ägnar sig allt mer åt så kallad parasitär kriminalitet. Gärningsmännen går direkt på snabba pengar genom utpressning, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå.

Hon ser exempel på att otillåten påverkan blivit en ren affärsidé.

– Man erbjuder skuldindrivning eller beskydd som en tjänst och företagare gör mer eller min-dre frivilligt en överenskommelse med de kriminella, säger hon.

Så kallad beskyddarverksamhet, som är en form av utpressning, antar i Sverige två former – problemlösning och ”försäkringar”. I det andra fallet är det vanligt att kriminella använder skadegörelse och trakasserier för att få företagaren att betala en ”försäkring”. Skadegörelsen upphör då vid betalning.

Branscher med en omfattande kontanthantering är överrepresenterade när det handlar om otillåten påverkan, men alla företag kan drabbas. För den som blivit utsatt har Brå och säkerhetsansvariga inom intresseorganisationerna Svenskt Näringsliv och Företagarna framför allt två råd att ge: Betala inte och polisanmäl alltid.

– Det är viktigt att ha tydliga avtal och att alltid dokumentera betalningar. Att ha ordning och reda på sin ekonomi och sköta alla betalningar är också viktigt. Om man blir utsatt ska man inte betala. Gör man det signalerar man att man accepterar de kriminellas normer, säger Johanna Skinnari.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%