Innehåll

Balans nr 11 2012

Noteringar: Momsexperterna ska ge råd till EU-kommissionen

Joachim Agrell, skatterådgivare på Deloitte Sverige, är utsedd att representera den europeiska revisions- och rådgivningsbranschen i EU-kommissionens expertgrupp för moms. Detta är en stor möjlighet att påverka framtidens momssystem, säger han.

Momsdirektivet, det vill säga EUs ramlagstiftning för moms är utgångspunkten för all nationell lagstiftning på momsområdet. För närvarande pågår en översyn av det krångliga regelverket och EU-kommissionen har nyligen bjudit in ett begränsat antal personer att sitta med i en expertgrupp för moms. Joachim Agrell nominerades av Fédération des Experts comptables Européens (FEE) där han representerar FAR sedan 2008. FEE är den europeiska paraplyorganisationen för revisions- och rådgivningsbranschen.

– Det är viktigt att vi är med och hjälper EU-kommissionen att förstå var problemen ligger för företagen, säger Joachim Agrell.

Han har jobbat med momsfrågor i 15 år och den största utmaningen för företagen är att göra rätt.

– Den allmänna uppfattningen är att vi jobbar med att strukturera företagens verksamhet på ett sätt som ska bli förmånligt skattemässigt, men i 99 fall av 100 handlar mitt arbete om att hjälpa företagen att göra rätt, säger han.

Momsfrågor är krångliga. FEEs huvudinriktning för sitt lobbyarbete inom moms är förenkling. Det rimmar väl med politikernas 25-procentsmål, det vill säga att sänka företagens administrativa börda med 25 procent. En av de största utmaningarna för EU är att få bukt med momsbedrägerierna, utan att detta belastar alla seriösa företagare.

– Alla har ett gemensamt intresse av att regelverket ska bli enklare, oavsett om man är företagare, rådgivare eller kommer från myndighetssidan, säger Joachim Agrell.

Finns det inte en risk att du undergräver din egen marknad genom att arbeta för enklare regler?

– Det är klart att jag i någon mån motverkar min egen yrkesroll, men utgångspunkten måste alltid vara att ett skattesystem ska vara så enkelt som möjligt och samtidigt fylla sin funktion. Så länge vi har en transaktionsskatt kommer nog företagen att behöva vår hjälp, säger han.

2010 startade EU-kommissionen en konsultation kring det nuvarande momsdirektivet. En grönbok gick ut på remiss, svaren flödade in och EU-kommissionen valde ut 6–7 områden att gå vidare med.

I Sverige var det framför allt den ideella sektorn som engagerade sig och finansminister Anders Borg lovade att kämpa ”ända in i kaklet” för att Sverige ska får behålla sitt momsundantag för ideell verksamhet. Ideella sektorn är inte med bland EU-kommissionens prioriterade områden på momsområdet.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%