Innehåll

Balans nr 11 2012

Noteringar: ”Det finns mycket att lära av skandalerna”

Skandia, Prosolvia, HQ, Panaxia och Telia Sonera. Fallen har fått många att ifrågasätta revisorns roll.

Nu vill FARs generalsekreterare Dan Brännström att revisions- och rådgivningsbranschen drar lärdom av händelserna och han efterlyser tuffare revisorer.

Panaxia har kallats tidernas största värdetransportrån och 646 miljoner kronor av kundernas pengar är borta. Revisorns roll i sammanhanget har ifrågasatts. Kunde revisorn ha gjort mer?

Dan Brännström säger att han förstår att många reagerar och undrar över revisionen och redovisningen i företaget. Samtidigt menar han att det är fel att enbart leta syndabockar.

– Vid så kallade skandaler blir det alltid fokus på vem som har brustit i sin roll. Alla skyller på alla och sedan följer utdragna processer som sällan eller aldrig ger samma utfall som media utdömde när skandalen var färsk. Tillsammans med andra aktörer måste vi därför få till ett lärande efter skandalerna. Jag har tröttnat på den ensidiga jakten på syndabockar, säger han.

I fallet Panaxia påpekar Dan Brännström att revisorn i revisionsberättelsen för både 2010 och 2011 pekat på företagets ansträngda likviditet, och risken att bolaget inte skulle kunna fortsätta sin verksamhet.

– Jag tycker det är bra att Ekobrottsmyndigheten påbörjat en utredning och att Revisorsnämnden öppnat ett tillsynsärende, så att det blir klarlagt vad som har hänt. Men oavsett om revisorn har gjort rätt eller fel måste branschen generellt bli bättre på att dra lärdom av alla så kallade skandaler, säger han.

Dan Brännström konstaterar att revisorn många gånger hamnar i en knepig sits då tystnadsplikten gör honom eller henne förhindrad att kommentera vad som hänt. Kanske skulle lagen ses över så att revisorns tystnadsplikt upphör eller begränsas i samband med konkurser, menar han.

Finansmarknadsminister Peter Norman har efterlyst att revisorerna ska tycka mer, bland annat om företagens arbete med den interna kontrollen som inte alltid har tillräcklig status i företaget.

– Jag håller med om att det i dag är för starkt fokus på den finansiella rapporteringen. Ska företaget bygga förtroende måste rapporteringen bli mer heltäckande och svara på omvärldens frågor, och då är den interna kontrollen och etiska frågor viktiga områden. Det gör också att revisionen behöver breddas. Om Peter Norman dessutom efterlyser tuffare revisorer är jag helt på samma linje, säger Dan Brännström.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%