Innehåll

Balans nr 11 2012

Hallå där ...

... Mats Olsson, Nordiska Revisorsförbundets (NRF) representant i IFACs Small and Medium Practices (SMP) Committee.

Vilken roll har IFACs SMP-Committee?

– Det handlar om att hjälpa IFACs medlemsorganisationer, exempelvis FAR, att hjälpa sina medlemmar som är verksamma på mindre byråer. En viktig del av kommitténs roll är att ge input till arbetet med internationella standarder och att påverka lagstiftarnas arbete. Även om det till stor del gäller större företag så påverkar det oss som arbetar på mindre byråer i och med att reglerna för mindre företag ofta bygger på regelverken för de större. Brister eller komplexitet i regelverken för större företag sipprar ofta ner till de mindre.

Vi tar också fram hjälpmedel för mindre byråer, i och med att de inte själva alltid har möjlighet att ha den organisation som krävs för det. Ett exempel är handledningen för kvalitetskontroll och ISA-guiden.

Hur mycket tid lägger du ner?

– Det finns oerhört mycket att göra, så det gäller att prioritera. Men jag förväntas lägga ner runt 250 timmar per år.

IFACs SMP-Committee har 18 ledamöter från 18 olika länder. Vilka möjligheter har du som enskild ledamot att påverka?

– Större än jag trodde. Kommittén kommer in på ett tidigt stadium i arbetet med nya standarder, vilket ger goda möjligheter att påverka. Ett aktuellt exempel är vårt svar till IAASBs projekt Auditor reporting, där flera av mina/våra ståndpunkter har beaktats. Utifrån min position som verksam vid en mindre byrå vill jag bidra till att regelverk och standarder samt förutsättningar för att driva en byrå utanför Big 4 blir så bra som möjligt. Kommittén är ett bevis på att vi som arbetar i och med mindre eller medelstora företag kan göra våra röster hörda i en Big 4-styrd omvärld.

Vems talan för du?

– Jag är nog den enda i gruppen som har fler än en huvudman, då jag representerar NRF. Och de nordiska länderna är ju inte eniga i alla frågor. I de fall jag inte kan tala för Norden gemensamt, får sunda förnuftet styra. I praktiska frågor kan jag alltid bottna i att jag har varit med och drivit en mindre byrå i 20 år. När det gäller mer tekniska frågor, exempelvis vid remissvar avseende regelverksförändringar, har jag en kontakt i varje nordisk förening som jag försöker stämma av med.

Dock har jag rent formellt skrivit under en försäkran om att jag talar för mig själv och inte låter mig styras av någon organisation.

Vilka möjligheter har enskilda FAR-medlemmar att påverka arbetet i IFACs SMP-Committee?

– Den som har idéer får gärna kontakta mig. Engagemang är alltid bra, man kan inte bara sitta still och klaga på ”beslut som fattas i Bryssel”. När ”våra” frågor hamnar i riksdagen är det ofta för sent att påverka.

Pernilla Halling

Mats Olsson är auktoriserad revisor på Adrian & Partners i Göteborg. I slutet av 2011 valdes han in i IFACs SMP-Committee, som nordisk representant under 2012–13.

International Federation of Accountants (IFAC) består av 167 medlemsorganisationer i 127 länder. I SMP-Committee sitter 18 representanter från 18 olika länder.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%