Balans nr 11 2012

Förtroendet i fokus på årets branschdagar

Deltagarrekord när FAR bjöd in till seminarier och debatt

FARs branschdagar 2012 lockade rekordmånga deltagare. Runt 350 personer kom till Stockholm för att lyssna på föredrag, delta i paneldebatter och påverka FARs arbete genom att tycka till på ”påverkanstorget”.

Syftet med branschdagarna är att träffas över byrågränserna, utbyta erfarenheter och kompetensutvecklas. Samtidigt får FAR möjlighet att lyfta framtidsfrågorna.

Förtroendet stod i fokus på branschdagarna, vilket bland annat framkom i den paneldebatt som finansmarknadsminister Peter Norman deltog i tillsammans med företrädare för branschen. Magnus Graner, statssekreterare på justitiedepartementet, berättade om regeringens syn på branschen och Jens Røder, generalsekreterare i Nordiska revisorsförbundet (NRF), samt Ewa Fallenius från FAR, pratade om EUs revisionspaket.

Bland programpunkterna fanns även seminarier om skatterådgivarens framtid, hur små och medelstora företag kan jobba med lönsam kommunikation, Reko 2, penningtvätt, vad som händer i praktiken vid brottsmisstanke och K2/K3.

Branschdagarna avslutades med ett påverkanstorg, där deltagarna fick tycka till om bland annat redovisningstjänsterna, K2-revisionen, utbildningsbehoven och frågor kring FARs medlemsrådgivning och kommunikation.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%