Innehåll

Balans nr 11 2012

”Branschen måste bli bättre på att förklara sin roll”

Revisorernas roll kommer att förändras i framtiden. Det menar finansmarknadsminister Peter Norman och efterlyser en mer värderingsburen diskussion på branschnivå.

En av de mest välbesökta programpunkterna under branschdagarna var den då Peter Norman talade under rubriken ”Vilken framtid har revisorn?”. Finansmarknadsministern som tidigare kritiserat branschen hårt, konstaterade att det både finns fantastisk och mindre bra revision.

– Revisorn är allmänhetens ombudsman och just därför är det så viktigt med högt förtroende. När det inte finns förtroende för den finansiella sektorn, då funkar det helt enkelt inte, sa Peter Norman.

Han betonade dock att branschen behöver bli bättre på att förklara sin roll, och fick medhåll av Anders Bäckström, FARs tidigare ordförande och tillika styrelseledamot i KPMG.

– Tystnadsplikten gör att vi inte alltid kan diskutera konkreta case i media. Men på senare år har vi haft ett antal fall som till exempel HQ Bank och Carnegie. Som bransch måste vi bli bättre på att diskutera lärdomarna av dessa händelser. I dag sker en sådan diskussion på varje enskild byrå, men nu är tiden mogen för att utbyta erfarenheter över byrågränserna, sa han.

Lena Möllerström, ordförande i Grant Thornton, poängterade att förtroendefrågorna är svåra att hantera, särskilt då branschen inte kan inta en försvarsställning.

– Ska vi lyckas måste vi kommunicera kring förväntningsgapet. I dag finns det förväntningar på att revisorn ska göra saker som kanske inte ingår i vår yrkesroll, sa hon.

Även Peter Clemedtson, styrelseordförande i PwC, välkomnar en mer proaktiv dialog mellan politiker och branschen:

– Våra frågor kommer att accelerera och vi står inför fler gemensamma beröringspunkter. Som bransch kan vi tycka och bli ännu tydligare i vissa frågor, sa han.

Peter Norman tryckte på att han tror att revisorns roll kommer att förändras i framtiden.

– Jag tror att revisorerna kommer eller behöver komma in på frågor som rimlighetsfrågor. Vi behöver en större debatt om etik och moral. Revisorerna måste vidga sina domäner, det kommer inte att räcka att säga om något är tillåtet enligt lag eller inte, utan man måste vara mer värdeinriktade, sa Peter Norman.

Finansmarknadsministern vill också se ett större tyckande kring den interna kontroll som inte alltid har den status den förtjänar i företaget:

– Det finns ledningar som inte tar sin egna interna kontroll på allvar. Här skulle en extern revisor kunna gå in och granska och sedan påtala bristerna, sa han.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%