Innehåll

Balans nr 11 2012

”Bra att revisorsrollen diskuteras på EU-nivå”

2008 års finanskris har lett till en pånyttfödd regleringsiver och det är en oroande trend. Det konstaterade Magnus Graner, statssekreterare på justitiedepartementet i ett anförande på FARs branschdagar.

Regeringen vill stoppa hela revisionspaketet, utom de delar som berör finansiella företag, i papperskorgen. Samtidigt är det bra att revisionen i finansiella företag lyfts fram. Så sammanfattade Magnus Graner regeringens syn på branschen och den utveckling som är på gång.

Regleringsivern, som framför allt märks på EU-nivå där EU-kommissionen lagt fram ett revisionspaket, oroar Magnus Graner, även om han menar att alla förslagen inte är dåliga.

– Det finns en del bra saker med förslagen. Det är absolut bra att revisorsrollen diskuteras på EU-nivå. Det är bra att revision av finansiella företag lyfts fram. Och det är säkert så att den information som revisorn lämnar i revisionsberättelsen skulle kunna utformas så att den ger ett större mervärde, sa han.

Han anser dock att kommissionens förslag på det stora hela är för långtgående.

– Det strider mot principen att lagstiftning ska ske så nära medborgarna som möjligt, det leder inte till de fördelar som kommissionen menar och det förorsakar företagen stora onödiga kostnader, sa han.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%