Innehåll

Balans nr 12 2012

Noteringar: Fel får inte rättas i årsredovisningen

Att ändra fel i och lämna in nya årsredovisningar eller årsbokslut har tidigare setts som praxis i branschen. En dom från Högsta förvaltningsdomstolen sätter nu stopp för det.

En principiellt viktig dom har meddelats av Högsta förvaltningsdomstolen. Den handlar om möjligheten att ändra fel i årsredovisningar eller årsbokslut för att sedan lämna in en ny årsredovisning eller ett årsbokslut som i vissa fall kunnat godtas vid beskattningen. Något som mer eller mindre varit praxis i branschen.

Men nu har frågan prövats av Högsta förvaltningsdomstolen som, efter att ha gått på Bokföringsnämndens rekommendation, slår fast att det inte är okej att göra så.

Sakfrågan prövades i samband med att ett företag upptäckt att man använt sig av fel redovisningsprincip i sin årsredovisning och blivit beskattad därefter. Företaget upprättade en ny årsredovisning utifrån andra redovisningsprinciper och lämnade in den till Skatteverket för att den skulle ligga till grund för en omprövning av beskattningen. Frågan rörde taxeringsåret 2005.

Skatteverket sa nej och företaget överklagade Skatteverkets beslut. Både dåvarande länsrätt och kammarrätt gav dock företaget rätt och hänvisade till praxis i branschen. Men Skatteverket drev frågan vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som beslutade att pröva den.

På Högsta förvaltningsdomstolens begäran har Bokföringsnämnden yttrat sig i målet. Bokföringsnämnden framhåller att det i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554) saknas särskilda bestämmelser om på vilket sätt rättelse av fel i tidigare bokslut och byte av redovisningsprincip ska hanteras. Men enligt Bok-föringsnämnden är det god redovisningssed att fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår rättas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas närmast efter det att felet upptäckts. Effekterna av ett byte av redovisningsprincip redovisas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas första gången efter principbytet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det inte kan anses vara förenligt med god redovisningssed att rätta fel i räkenskaperna genom att ersätta ett fastställt bokslut med ett nytt, och därmed kan de nya boksluten inte heller godtas vid beskattningen.

Charlotta Danielsson

[Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 6633–10]

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%