Innehåll

Balans nr 12 2012

Noteringar: Revisorn på väg att bli mer transparent

Investerare, analytiker och politiker vill ha en mer transparent rapportering från revisorn. Nu tar branschen fram en ny revisionsberättelse.

10–14 december möts The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) i New York för att diskutera förslaget till ny revisionsberättelse, efter ett öppet remissförfarande som stängdes i oktober.

FAR välkomnar initiativet och delar IAASBs syn på att finanskrisen och ett allt mer komplext globalt näringsliv ställer krav på förändring när det gäller revisorns rapportering.

IAASB vill ge revisorn ett större mandat att uttala sig om de viktigaste frågorna i revisionen samt om företagets fortsatta drift, Going Concern. FAR framhåller i sitt remissvar att det inte är revisorns uppgift att tolka årsredovisningen, men anser däremot att revisorn ska informera om betydande risker. FAR trycker samtidigt på att efterfrågan på mer information inte gäller små- och medelstora företag, som snarare efterfrågar förenkling.

Många frågor återstår att lösa innan en ny revisionsberättelse kan se dagens ljus, men processen har högsta prioritet hos IAASB. Enligt tidplanen kommer det att finnas ett förslag i juni 2013, som ska antas i juni 2014.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%