Innehåll

Balans nr 12 2012

Noteringar: Kontrollbalansräkning – vet du vad som gäller?

Missuppfattningarna kring kontrollbalansräkningen är många. Och blir det fel kan styrelsens ledamöter drabbas av ett personligt betalningsansvar, exempelvis om företaget går i konkurs.

Skyddet för bolagets kapital är centralt i svensk aktiebolagsrätt. Det är därför aktiebolagslagen säger att en kontrollbalansräkning ska upprättas om bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Annars kan styrelsens ledamöter drabbas av ett personligt betalningsansvar.

– Många vet att något måste göras, men ibland gör man fel saker och då blir problemen bara värre, säger Fredrik Nydén, föreningsjurist på FAR.

Han betonar att problemet för företaget inte är att det har förlorat sina pengar, och därför är heller inte lösningen att återställa aktiekapitalet.

– En del tror att det räcker att återställa kapitalet och sedan köra på som vanligt. Det går kanske bra för företaget några år, men det som händer sedan om det går i konkurs är att styrelsens ledamöter ändå blir personligen betalningsansvariga eftersom det aldrig upprättades någon kontrollbalansräkning vid det tidigare tillfället, säger Fredrik Nydén.

En fråga som också ofta diskuteras och missuppfattas är hur länge styrelseledamöternas personliga betalningsansvar gäller.

– Det som krävs är att styrelsen kan visa att den har upptäckt kapitalbristen och agerat genom att upprätta en kontrollbalansräkning. Om detta sker i samband med att årsredovisningen tas fram behöver självfallet inte någon särskild kontrollbalansräkning upprättas, utan det räcker att klargöra i årsredovisningen att balansräkningen även utgör en kontrollbalansräkning, säger Fredrik Nydén.

Charlotta Danielsson

I Balans nr 1/2013 skriver Fredrik Nydén en fördjupningsartikel om kontrollbalansräkning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%