Innehåll

Balans nr 12 2012

Noteringar: Kontrollbalansräkning – vet du vad som gäller?

Missuppfattningarna kring kontrollbalansräkningen är många. Och blir det fel kan styrelsens ledamöter drabbas av ett personligt betalningsansvar, exempelvis om företaget går i konkurs.

Skyddet för bolagets kapital är centralt i svensk aktiebolagsrätt. Det är därför aktiebolagslagen säger att en kontrollbalansräkning ska upprättas om bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Annars kan styrelsens ledamöter drabbas av ett personligt betalningsansvar.

– Många vet att något måste göras, men ibland gör man fel saker och då blir problemen bara värre, säger Fredrik Nydén, föreningsjurist på FAR.

Han betonar att problemet för företaget inte är att det har förlorat sina pengar, och därför är heller inte lösningen att återställa aktiekapitalet.

– En del tror att det räcker att återställa kapitalet och sedan köra på som vanligt. Det går kanske bra för företaget några år, men det som händer sedan om det går i konkurs är att styrelsens ledamöter ändå blir personligen betalningsansvariga eftersom det aldrig upprättades någon kontrollbalansräkning vid det tidigare tillfället, säger Fredrik Nydén.

En fråga som också ofta diskuteras och missuppfattas är hur länge styrelseledamöternas personliga betalningsansvar gäller.

– Det som krävs är att styrelsen kan visa att den har upptäckt kapitalbristen och agerat genom att upprätta en kontrollbalansräkning. Om detta sker i samband med att årsredovisningen tas fram behöver självfallet inte någon särskild kontrollbalansräkning upprättas, utan det räcker att klargöra i årsredovisningen att balansräkningen även utgör en kontrollbalansräkning, säger Fredrik Nydén.

Charlotta Danielsson

I Balans nr 1/2013 skriver Fredrik Nydén en fördjupningsartikel om kontrollbalansräkning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%