Innehåll

Balans nr 12 2012

Noteringar: ”Reko är till nytta för hela branschen”

Mer tid åt planering och strukturering av arbetet gör att själva utförandet går snabbare

Nu är nya Reko här. Standarden innebär en trygghet både för kunden och för dig som utför redovisningstjänster.

Nya Reko har tagits fram i samarbete mellan FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF.

– I och med att vi har uppdaterat den här standarden tillsammans tar vi också gemensamt ansvar för utvecklingen av redovisningstjänsterna. Det ska vara tydligt för marknaden vilka förväntningar som ställs på en auktoriserad redovisningskonsult, säger Lena Sjöblom, ansvarig på FAR för redovisningstjänster.

Lena Sjöblom tror inte att nya Reko innebär någon uppenbar förändring. Hon ser främst att den påverkar de auktoriserade redovisningskonsulterna och andra som arbetar med redovisningstjänster enligt Reko, så att deras arbete blir effektivare och att kvaliteten höjs. För dem är Reko ett stöd.

– Om man följer Reko innebär det bland annat att man i början lägger tid på planering och strukturering, vilket gör att utförandet sedan går snabbare. Alltså, tänk till innan du antar och startar ett uppdrag. Och gör en tydlig dokumentation, säger Lena Sjöblom.

Relationen mellan kund och redovisningskonsult bygger på förtroende och öppen kommunikation. Och för att skapa förtroende måste redovisningskonsulten kunna svara på kundens frågor. En vanlig fråga är vad ett uppdrag kommer att kosta, något många tycker är svårt att svara på.

Lena Sjöblom jämför situationen med att lämna in bilen till verkstaden. När kunden kommer vill han eller hon bli sedd, och kunna få ett svar på ungefär vad servicen kommer att kosta. Samma sak är det för den som köper en redovisningstjänst. Det går nästan alltid att ge ett ungefärligt pris om förutsättningarna specificeras. Om förutsättningarna inte håller bör redovisningskonsulten kontakta kunden direkt och påtala detta. Att kunden frågar om priset behöver inte betyda att man är missnöjd eller ute efter att pruta, betonar Lena Sjöblom.

– Jag brukar säga att den kund som i en köpsituation inte verkar för att få bästa möjliga valuta för sina pengar inte agerar helt affärsmässigt. Det handlar om att vårda sin verksamhet, både för kunden och redovisningskonsulten. Reko ska förtydliga för näringslivet vad som kan förväntas av en redovisningskonsult. Samtidigt ska standarden bidra till att ge redovisningskonsulterna ökat stöd och en trygghet i sin yrkesroll, säger Lena Sjöblom.

Reko är en standard för god sed vid utförande av redovisningstjänster, men ingen handbok i redovisning.

– De allra flesta som har satt sig in i Reko och tillämpat standarden är positiva och tycker att den fungerar bra. Men vi har vidareutvecklat den och lyssnat på de synpunkter som har funnits. Det är en stor fördel att FAR och SRF har gjort det här tillsammans, säger Lena Sjöblom.

Hon har mött flera erfarna auktoriserade redovisningskonsulter som menar att Reko, utöver att ge dem stöd och vägledning i uppdraget, även kan öka samarbetet på byrån.

– Många berättar att Reko har skapat bättre stämning på kontoret. Det är lättare att dela uppdrag med varandra och man betraktar kunderna som byråns och inte som sina egna. På så sätt ökar även kundnyttan. När alla följer samma arbetsprocess är det dessutom lättare att hjälpas åt vid exempelvis sjukdom, säger Lena Sjöblom.

Auktoriserade redovisningskonsulter som driver egen byrå, berättar om nya samarbetsformer och nätverkande.

En auktoriserad redovisningskonsult är välutbildad och har hög kompetens inom redovisningsområdet. Det finns också krav på löpande vidareutbildning. En auktoriserad redovisningskonsult arbetar enligt Reko med fokus på kundnytta. Branschorganisationerna utför regelbundet kvalitetskontroller, vilket också innebär en trygghet för kunden.

– Dessutom är en auktoriserad redovisningskonsult ansvarsförsäkrad, vilket också är ett kvalitetstecken, säger Lena Sjöblom.

Det är inte bara den auktoriserade redovisningskonsulten som omfattas av nya Reko. Standarden är till nytta för alla i branschen som utför redovisningstjänster.

– Reko omfattar alla redovisningstjänster på byråer där det finns minst en auktoriserad redovisningskonsult, säger Lena Sjöblom.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%