Balans nr 12 2012

Noteringar: K2-regelverket frigör tid för rådgivning

Ett fullgott alternativ för de flesta kunderna hos Wällstedts redovisningsbyrå

K2 förenklar för konsulten och ger utrymme för mervärde åt kunden. Det menar auktoriserade redovisningskonsulterna Cecilia Nystam och Ulrika Németh på Wällstedts redovisningsbyrå i Skarpnäck.

Cecilia Nystam och Ulrika Németh började arbeta med K2 parallellt med den gamla bokslutsnormeringen redan när förenklingsregelverket kom 2008. Många andra har i stället valt att avvakta K3-regelverket, som blev klart i somras.

– Vi förstår på folks kommentarer att vi var tidigt ute, men själva såg vi det som en självklarhet att börja med K2 så snart det var klart – det skilde sig inte så mycket från hur vi redan arbetade, säger de.

Wällstedts kunder hör till kategorin små- och medelstora företag. För merparten av dessa är årsredovisningen någonting som upprättas för Bolagsverkets skull, och ibland bankens. Med andra ord, intressentkretsen är begränsad. Möjligen frågar banken efter årsredovisningen i samband med att företaget ska ta ett lån. För övrigt upplever de mindre företagen en begränsad konkret användning av sin årsredovisning.

– Kunderna vill många gånger visa så lite som möjligt, då passar K2 bra. Även om det innebär en förenkling i vissa delar ger K2 en rättvisande bild av kundernas verksamhet, säger Cecilia Nystam.

Det är företagaren som är bokföringsskyldig och därmed är det företagaren som väljer redovisningsregelverk.

– Formellt sett väljer kunden, men i praktiken har vi ett stort inflytande, säger Cecilia Nystam.

– Kunderna frågar ju alltid oss vad vi tycker, inflikar Ulrika Németh.

Så vem tjänar egentligen mest på K2, kunden eller konsulten? Ulrika Németh och Cecilia Nystam drar på svaret:

– Vi vill hävda att det är båda, men vi har inte räknat på det.

Priserna har inte påverkats. I något fall har tidsåtgången blivit lägre, men mervärdet uppstår framför allt när konsulten kan frigöra tid från det tekniska arbetet till förmån för annan rådgivning.

– Om vi inte behöver peta i detaljer kan vi ägna mer tid åt att prata med kunden om företagets verksamhet, säger Cecilia Nystam.

Materiellt sett innebär K2 ingen skillnad för merparten av kunderna, däremot finns vissa skillnader i formalian. För redovisningskonsulten är den stora förenklingen med K2 att alla regler nu finns på ett ställe. Ur ett kundperspektiv ser årsredovisningen ut som den alltid har gjort, möjligen har den blivit något slankare.

– Ur ett kundperspektiv tror jag inte att förändringen märks alls, kunderna läser inte sin egen årsredovisning på sådan detaljnivå. De kan sin verksamhet och intresserar sig för den löpande resultatuppföljningen, när årsredovisningen kommer är den redan lite gammal, säger Ulrika Németh.

Om K2 inte innebar så stor skillnad mot hur Wällstedts redovisningsbyrå redan arbetade, så innebär K3 ett betydande steg för byråer som främst arbetar med små- och medelstora företag.

– Det kanske inte är så att K2 är en förenkling, men K3 är definitivt en försvåring, säger Cecilia Nystam.

Men att strunta i K3 och hänvisa K3-kunderna till andra byråer är inte ett alternativ. Alla måste lära sig K3, menar Ulrika Németh och Cecilia Nystam. Däremot tycker de att K2-regelverket är ett fullgott alternativ för de flesta av deras kunder, och de har reagerat på att många revisorer inte har tagit till sig K2.

– Vi har fått anmärkningar på saker som vi inte borde få anmärkning på, för att revisorn inte är insatt i K2, säger Cecilia Nystam.

Wällstedts redovisningsbyrå såg inget hinder att sätta igång med K2, eftersom kunden alltid skulle kunna ”byta upp sig” senare, om det skulle behövas.

– Det var så vi tänkte när vi började med K2 – när K3 kommer kan de alltid byta, säger Ulrika Németh.

Men inget tyder på att Wällstedts redovisningsbyrås kunder kommer att lämna K2-regelverket, utom om de blir tvungna att göra det därför att deras verksamhet växer eller förändras.

Rakel Lennartsson

K2-regelverket

K2-regelverket är ett förenklingsregelverk (jämfört med K3 som är huvudregelverket). K2 är anpassat till gruppen mindre företag, det vill säga företag som understiger gränsvärdena: 50 anställda, 40 miljoner kronor i balansomslutning och 80 miljoner kronor i nettoomsättning. I Sverige tillhör 97–98 procent av företagen denna kategori.

Förenklingsregelverket är frivilligt och företaget kan alltid välja att byta till ett mer avancerat regelverk. K2 kan inte användas för redovisning av egenupparbetade immateriella tillgångar, så företag som har sådana måste välja K3 oavsett storlek. K2 tillåter inte heller verkligt värde-värdering; företag som vill redovisa finansiella instrument till verkligt värde måste välja K3.

Konkreta förenklingar i k2

Periodiseringar

  1. Småbelopp (under 5.000 kronor) behöver inte periodiseras
  2. Återkommande utgifter behöver inte periodiseras

Tilläggsupplysningar

  1. Det räcker med dem som är obligatoriska enligt årsredovisningslagen (ÅRL)

Redovisningsprinciper

  1. Det räcker att ange att man tillämpar K2 samt vilken princip för avskrivning man tillämpar. När det gäller tjänste- och entreprenaduppdrag finns en valmöjlighet mellan huvud- eller alternativregel, då ska man ange vilken man valt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%