Balans nr 12 2012

I branschen: ”Jag lever på att hålla en hög servicegrad”

Göran Johansson har ett brett nätverk och ber gärna om hjälp

Auktoriserad revisor, lärare och FAR-ambassadör – Göran Johansson utvecklas genom sina olika uppdrag.

Frihetskänslan var avgörande när han tillsammans med Margarita bestämde sig för att starta eget för 30 år sedan – samma år som de gifte sig.

Vad är tjusningen med revisorsyrket?

– Komplexiteten. Om man jämför med en advokat, som har en part att försvara, är man som revisor vald av aktieägarna, men ska lämna en rapport som är till gagn för samtliga intressenter: ägarna, företaget, investerarna och samhället. Man ställs inför svåra ställningstaganden och måste ta in expertkunskap.

Du driver egen byrå, hur får du tillgång till den expertkunskap som krävs?

– Efter 30 år i yrket har jag hunnit bygga upp ett välfungerande nätverk. Det handlar om att ha en viss social förmåga och inte släppa taget om duktiga kontakter. Jag samarbetar med flera duktiga redovisningsbyråer, olika advokatbyråer och både de stora och mellanstora revisions-byråerna. Vi har ett slags kodsystem för att tala om för varandra om något är särskilt brådskande. Som egenföretagare lever jag på att hålla en jättehög servicegrad, men det gäller att se upp så att man inte tror att man är omnipotent – man måste ta hjälp!

Vilken hjälp får du av FAR?

– Tack vare att jag under 2012 har varit FAR-ambassadör har jag lärt känna flera på FAR och fått förnämlig hjälp av bland annat en av FARs jurister. Tidigare var jag tveksam till att kontakta FAR om jag hade svåra revisionsberättelser, det vill säga revisionsberättelser med avvikande mening. Det är lätt att man i sådana lägen väljer minsta motståndets lag och vänder sig till personer som man redan känner. Men jag kan varmt rekommendera att vända sig till FAR. Där finns inte bara samlad kompetens, utan även förnyad kompetens.

Hur hanterar du förändringstakten i yrket?

– Antingen kan man sitta och oja sig eller så kan man försöka påverka. Jag var på FARs branschdagar i år och det var verkligen inspirerande. Det är jätteviktigt att gå på lokala träffar, möta kollegor och diskutera. Var inte rädd att inte vara i mål, ingen är i mål – se det som en utmaning! Jämfört med för 30 år sedan när jag började är det allmänna tempot i samhället så mycket mer uppskruvat. Då gäller det att ha integritet och säga ifrån när man inte kan svara på något omedelbart.

Om du fick bestämma skulle revisorer intressera sig mindre för kontrollbalansräkningen och mer för likviditet, varför?

– Likviditet kommer med stormsteg. Oavsett hur stort eller litet ett företag är måste man ha koll på sin likviditet, särskilt i dåliga tider. Det finns företag som går bra resultatmässigt men det hjälper inte om de har bristande likviditet. I dag finns en bokföringslag, en årsredovisningslag och en skattelag, men det finns ingen som handlar om likviditet – det borde det göra.

Rakel Lennartsson

Namn: Göran Johansson.

Verksam som: Auktoriserad revisor på egna byrån Göran Johansson Revisionsbyrå i Nacka Strand AB. Lärare på Södertörns Högskola och FAR Akademi. Tidigare även Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Ålder: 54 år.

Bor: Nacka, utanför Stockholm.

Familj: Frun Margarita och tre barn i 20-årsåldern.

Fritid: Golf, musik, resor, djur och natur. Har varit fotbollstränare – uppmuntrar alla sina kunder att träna.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%