Innehåll

Balans nr 12 2012

Redovisningskonsult upprättade inte uppdragsbrev – fick erinran

En auktoriserad redovisningskonsult har fått en erinran av FARs disciplinnämnd, bland annat för att hon inte har upprättat uppdragsbrev med en kund.

Som skäl till att hon inte upprättat något uppdragsbrev angav redovisningskonsulten att hon uppfattat sig vara underkonsult till kundens revisor. Hennes arbete har bestått i att assistera revisorn med bokslut och deklarationer och ansvaret för att hålla kunden informerad i redovisnings- och skattefrågorna har, enligt henne, i första hand legat på revisorn. Redovisningskonsulten har bedrivit sin redovisningsverksamhet i ett eget bolag.

Enligt disciplinnämnden måste en auktoriserad redovisningskonsult för att uppfylla kraven på god yrkessed vara självständig och aktiv i förhållande till sina kunder. Denna skyldighet innefattar bland annat att alltid upprätta egna uppdragsbrev med kunderna, även när redovisningskonsulten uppfattat sig vara underkonsult till en revisor.

Enligt Svensk standard för redovisningstjänster (Reko) ska redovisningskonsulten och uppdragsgivaren definiera villkoren för uppdraget och dokumentera dessa i ett uppdragsbrev (Reko 120 Villkor för redovisningsuppdrag). Uppdragsbrevet bör upprättas innan uppdraget börjar för att klargöra ansvarsfördelningen mellan uppdragsgivaren och redovisningsföretaget.

Pernilla Halling

FARs disciplinnämnd ska inte förväxlas med Revisorsnämnden, RN. Disciplinnämnden får inte pröva en anmälan som ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde och avser den anmäldes revisionsverksamhet eller innefattar påstående om oredlighet. Disciplinnämnden prövar anmälningar mot medlemmar i FAR rörande ifrågasatta överträdelser av god yrkessed.

Nämndens ordförande är Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%