Innehåll

Balans nr 1 2013

Ledare: Nu är allt möjligt!

Visst är det en härlig känsla, att stå där på tolvslaget och välkomna det nya året! Ett nytt år fyllt av möjligheter och förhoppningar. Och just då, när fyrverkerierna lyser upp himlen och alla önskar varandra gott nytt år, är allt möjligt. Precis allt!

Sedan kommer vardagen, och vi inser att vi måste kämpa lite för att våra nyårslöften ska infrias. Det gäller oavsett om man vill avancera på jobbet, träffa en partner, ta de där sista högskolepoängen eller få mer tid över för vänner och familj. Och även om vi i hög grad själva kan påverka våra liv så styrs vi också av vad som händer i omvärlden, inte minst i vårt yrkesliv. Vi måste ju exempelvis följa lagar, hålla koll på konjunktursvängningarna och anpassa verksamheten efter nya standarder och regelverk. Men ju mer man vet om vad som är på gång i omvärlden, desto större är möjligheterna att vara förberedd inför en eventuell förändring.

Under 2013 väntas särskilt många beslut som kommer att påverka revisions- och rådgivningsbranschen, flera av dem på EU-nivå. Ett exempel är det nya redovisnings-direktivet, som ska ersätta fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven. Ett annat är EUs så kallade revisionspaket. Och inom kort väntas en proposition från regeringen, baserad på Bo Svenssons utredning om revisorer och revision.

Det finns med andra ord en hel del att hålla koll på! För att hjälpa dig har Balans gjort en sammanställning av viktiga händelser under året. Vi har också frågat företrädare för branschen vilka frågor de tycker är viktigast under 2013.

God fortsättning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%