Innehåll

Balans nr 1 2013

Noteringar: ”Regeringen missar chansen att förenkla”

Fortsatt förbud för revisorn att hjälpa till med redovisningen, fullt skadeståndsansvar och långsam övergång till en revisorskategori. Den senaste översynen av reglerna kring revison är en besvikelse för branschen.

FARs generalsekreterare Dan Brännström beklagar att pendeln har svängt från förenkling till reglering.

– Jag satt själv i utredningen och kan konstatera att för fem år sedan låg fokus på att förenkla. Nu tycks det vara tvärtom, säger han.

Där utredare Bo Svensson föreslog lättnader har regeringen valt att behålla de strängare reglerna. Det gäller bland annat redovisnings- och byråjävet, det vill säga förbudet för en revisor att hjälpa sin kund med redovisningen. Regeringen hänvisar till revisorns oberoende, men Dan Brännström tycker att det är ett gammalmodigt sätt att se på revisorns självständighet.

– Utvecklingen på bokföringsområdet med nya arbetsmetoder och tekniker gör att ett principbaserat regelverk passar bättre än fyrkantiga jävsregler, säger han.

Enligt internationell standard för god revisorssed ska revisorn utvärdera sin självständighet enligt den så kallade analysmodellen. Dan Brännström menar att det är ett tillräckligt bra verktyg.

– Varför ska inte svenska revisorer få hjälpa sina kunder på samma sätt som danska, engelska eller holländska?

Även när det gäller revisorns skadeståndsansvar, väljer regeringen att låta reglerna vara oförändrade, vilket innebär att det även fortsättningsvis kommer att vara obegränsat. Däremot föreslår regeringen, i linje med Bo Svenssons utredning, att uppdelningen i två revisorskategorier på sikt utgår. Alla godkända revisorer med examen kommer att bli ”uppgraderade” till auktoriserade.

Martin Johansson, godkänd revisor på Revringen i Eslöv, är en av dem som kommer att få ny titel.

– För min del spelar det ingen roll, mitt jobb kommer att se likadant ut. Titeln säger ingenting om hur duktig en revisor är, säger han.

Han välkomnar ändå regeringens beslut, eftersom det tydliggör skillnaden för kunderna.

– Om man tittar i aktiebolagslagen får auktoriserade revisorer och godkända revisorer med examen revidera samma företag. Därför är det logiskt att de nu får samma titel, säger Martin Johansson.

Godkända revisorer utan examen får däremot behålla sin gamla sin titel. FAR hade hellre sett att regeringen låtit alla revisorer bli auktoriserade, utan åtskillnad.

Rakel Lennartsson

Fakta

Regeringens förslag bygger på Bo Svenssons utredning om revisorer och revision från 2008 och överlämnades i en lagrådsremiss i slutet av november 2012.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%